Başlangıç > Kodlar > VB6 ile Ado, msflexgrid ve msgbox

VB6 ile Ado, msflexgrid ve msgbox


Umarım bu bilgiler benim gibi yeni başlayanlar için faydalı olur Başarı ve mutluluk daima gölgeniz olsun.....Herkese kolay gelsinnnn.........

'------Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library-----

 

Dim RS As ADODB.Recordset
Dim DB As ADODB.Connection

Sub Görüntüle()

'-------------------------------------------------
Set DB = New ADODB.Connection
With DB
.Provider = "Microsoft.JET.OLEDB.4.0"
.Open App.Path & "\DataBase\KATASTER.mdb"
End With
'------------------------------------------
Set RS = New ADODB.Recordset
With RS
.ActiveConnection = DB
.Open "SELECT*FROM KADASTRO", DB, adOpenKeyset, adLockOptimistic
End With
'------------------------------------------------------------------
With MSFlexGrid1
.Rows = 1
.Cols = 5
.RowHeight(0) = 400
.ColWidth(0) = 1000
.ColAlignment(0) = 4
.FixedAlignment(0) = 4
.ColWidth(1) = 1200
.ColAlignment(1) = 4
.FixedAlignment(1) = 4
.ColWidth(2) = 1600
.ColAlignment(2) = 4
.ColWidth(3) = 2000
.ColAlignment(3) = 4
.ColWidth(4) = 3800
.ColAlignment(4) = 4
.TextMatrix(0, 0) = "SIRA NO"
.TextMatrix(0, 1) = "SİCİL NO"
.TextMatrix(0, 2) = "ADI"
.TextMatrix(0, 3) = "SOYADI"
.TextMatrix(0, 4) = "ÜNVANI"
'---------------------------------------------
SN = 0
If RS.RecordCount > 0 Then
Do Until RS.EOF
SN = SN + 1
MSFlexGrid1.AddItem (SN)
MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Rows - 1, 1) = RS.Fields("SCNO")
MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Rows - 1, 2) = RS.Fields("AD")
MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Rows - 1, 3) = RS.Fields("SOY")
MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Rows - 1, 4) = RS.Fields("UNVAN")
RS.MoveNext
Loop
End If
End With
frmAL.Left = 2100
frmAL.Top = 850
End Sub
'--------------------------------------
Private Sub Form_Load()
Görüntüle
End Sub
'---------------------------------------
Private Sub MSFlexGrid1_DblClick()

Dim RsSCNO AS String
Dim RsAyar AS String
Dim RsSoyad AS String
Dim Msg,Style,Title,Response AS String
RsSCNO = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Row, 1)
RsAyar = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Row, 2)
RsSoyad = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.Row, 3)
'---------------MsBox kısmı------------------------------------------------------------
Msg = "SİCİL NO " & RsSCNO & " " & RsAyar & " " & RsSoyad & " " & "ADLI PERSONEL SEÇİLDİ...."
Style = vbYesNo
Title = "PERSONEL SEÇME"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then
frmKayitGirişi.Sorgula
Unload Me
Else
Exit Sub
End If
'------------------MsgBox Sonuç-------------------------------------------------
End Sub

Sorgu Ekranını başka bir formda Görüntülemek içinde aşağıdaki SQL kullanın

'----------Sorgudan Sonra Ekrana Gelir------------------------------
Set DB = New ADODB.Connection
With DB
.Provider = "Microsoft.JET.OLEDB.4.0"
.Open App.Path & "\DataBase\KATASTER.mdb"
End With
'------------------------------------------MsflexGrid'den belirlenen değeri alır--------------------------------------------------------------
Set RS = New ADODB.Recordset
With RS
.ActiveConnection = DB
.Open "select * from KADASTRO where(SCNO='" & RsSCNO & "')", DB, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
End With
Text1.Text = RS!SCNO
Text2.Text = RS!AD
Text3.Text = RS!SOY
cmdUnvan.Text = RS!UNVAN
Text5.Text = RS!ASLIGOREV
Text4.Text = RS!FIILIGOREV
cmdEK.Text = RS!CINSIYET
Text6.Text = RS!Resim
ResimYeri.Picture = LoadPicture(RS.Fields("Resim"))
Text14.Text = RS!TCKIMLIKNO
Text13.Text = RS!EMEKLISICNO
Text12.Text = RS!VERGINO
Text9.Text = RS!MEMBAS
Text10.Text = RS!MUKDER
Text11.Text = RS!MUKKAD
Text8.Text = RS!FILDER
Text16.Text = RS!FILKAD
Text17.Text = RS!TERTAR
Text18.Text = RS!ONMUD
Text15.Text = RS!TAHDUR
Text30.Text = RS!SONOKUL
Text23.Text = RS!NCUZ
Text24.Text = RS!BAD
Text25.Text = RS!AAD
Text28.Text = RS!DYER
Text27.Text = RS!DTAR
cmdMedeni.Text = RS!MEDEN
Text29.Text = RS!KAN
Text21.Text = RS!IL
Text20.Text = RS!ILCE
Text19.Text = RS!MAH
Text22.Text = RS!CILT
Text31.Text = RS!AILE
Text32.Text = RS!SIRA
Text7.Text = RS!MAIL
Text33.Text = RS!EVTEL
Text34.Text = RS!CEPTEL
Text35.Text = RS!ADRES
Text39.Text = RS!SAKAT
Text38.Text = RS!SENDIKA
Text40.Text = RS!COCUKSAY
Text37.Text = RS!ASDURUM
On Error Resume Next
cmdDil.Text = RS!DIL
Set RS = Nothing
DB.Close
'------------------Sorgu Buraya Kadar---------------------------------------------
End Sub

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: