Başlangıç > Kodlar > VB6’da Ağdaki bir makinayı ping etmek

VB6’da Ağdaki bir makinayı ping etmek


Ping

Formun üzerine 2 textbox ve 1 button yerleştirin
text2'nin multilinenını true yapın aşağıdaki kodu kopyalayıp formunuza yapıştırın

kolay gelsinprogram_destek@yahoo.com


Option Explicit
Private Declare Function CreatePipe Lib "kernel32" (phReadPipe As Long, phWritePipe As Long, lpPipeAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal nSize As Long) As Long
Private Declare Sub GetStartupInfo Lib "kernel32" Alias "GetStartupInfoA" (lpStartupInfo As STARTUPINFO)
Private Declare Function CreateProcess Lib "kernel32" Alias "CreateProcessA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, lpProcessAttributes As Any, lpThreadAttributes As Any, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, lpEnvironment As Any, ByVal lpCurrentDriectory As String, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long
Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long
Private Declare Function ReadFile Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, lpOverlapped As Any) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long

Private Type SECURITY_ATTRIBUTES
nLength As Long
lpSecurityDescriptor As Long
bInheritHandle As Long
End Type

Private Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As Long
hThread As Long
dwProcessId As Long
dwThreadId As Long
End Type

Private Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As Long
lpDesktop As Long
lpTitle As Long
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long
dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As Byte
hStdInput As Long
hStdOutput As Long
hStdError As Long
End Type

Private Type OVERLAPPED
ternal As Long
ternalHigh As Long
offset As Long
OffsetHigh As Long
hEvent As Long
End Type

Private Const STARTF_USESHOWWINDOW = &H1
Private Const STARTF_USESTDHANDLES = &H100
Private Const SW_HIDE = 0
Private Const EM_SETSEL = &HB1
Private Const EM_REPLACESEL = &HC2

Private Sub Command1_Click()
Command1.Enabled = False
Redirect Text1.Text, Text2
Command1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = "ping"
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
If Command1.Enabled = False Then Cancel = True
End Sub

Sub Redirect(cmdLine As String, objTarget As Object)
Dim i%, t$
Dim pa As SECURITY_ATTRIBUTES
Dim pra As SECURITY_ATTRIBUTES
Dim tra As SECURITY_ATTRIBUTES
Dim pi As PROCESS_INFORMATION
Dim sui As STARTUPINFO
Dim hRead As Long
Dim hWrite As Long
Dim bRead As Long
Dim lpBuffer(1024) As Byte
pa.nLength = Len(pa)
pa.lpSecurityDescriptor = 0
pa.bInheritHandle = True

pra.nLength = Len(pra)
tra.nLength = Len(tra)

If CreatePipe(hRead, hWrite, pa, 0) <> 0 Then
sui.cb = Len(sui)
GetStartupInfo sui
sui.hStdOutput = hWrite
sui.hStdError = hWrite
sui.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW Or STARTF_USESTDHANDLES
sui.wShowWindow = SW_HIDE
If CreateProcess(vbNullString, cmdLine, pra, tra, True, 0, Null, vbNullString, sui, pi) <> 0 Then
SetWindowText objTarget.hwnd, ""
Do
Erase lpBuffer()
If ReadFile(hRead, lpBuffer(0), 1023, bRead, ByVal 0&) Then
SendMessage objTarget.hwnd, EM_SETSEL, -1, 0
SendMessage objTarget.hwnd, EM_REPLACESEL, False, lpBuffer(0)
DoEvents
Else
CloseHandle pi.hThread
CloseHandle pi.hProcess
Exit Do
End If
CloseHandle hWrite
Loop
CloseHandle hRead
End If
End If
End Sub

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: