Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile Sayı bulmaca

Visual Basic 6 ile Sayı bulmaca

+,-'li güzel bir oyun
Option Explicit
Private Declare Function sndPlaySound Lib "WINMM.DLL" Alias "sndPlaySoundA" _
(ByVal lpszSoundName As Any, ByVal uFlags As Long) As Long
Dim Ses As Long
Dim İK, S, Eniyi, Sır, Geri, Kaç, n, Oy, W, H, Z, E, G, J, P, K, K3, K4, K5, K6, K7, K8, Kim, En, Eoyun, Uzun, Enn, Boş, Sıra1, Sıra2, Artı, Artı2, Artı3, Artı4, Eksi, Eksi2, Eksi3, Eksi4, K1, K2, Başarı, Aç As Integer
Dim Adınız, A, M, TT, Değişsüre(10), Değişoyun(10) As String
Private Sub Form_Load()
Open "Açılış.dat" For Random As #2
Get #2, 1, Aç
Aç = Aç + 1
Text8.Text = Str(Aç) + ". açılış"
Put #2, 1, Aç
Close #2
Tarih
Text3(1).FontSize = 30: Text4(1).FontSize = 30: Text1(1).FontSize = 30
n = 1: Sır = 1: Sıra1 = 1: Sıra2 = 1: Boş = 1: Artı = 0: Artı2 = 0: Artı3 = 0: Artı4 = 0: Eksi = 0: E = 1: G = 0: H = 0: J = 0: P = -1: K = 0: Oy = 1: Başarı = 0
Text5.Text = Time: Timer1.Interval = 1000
Form1.Width = 15000: Form1.Height = 10500: Form1.Left = 500: Form1.Top = 50
Boşalt
For S = 0 To 9: Tuş(S).Enabled = False: Next S
Sonuç.Enabled = False: Bitir.Enabled = False: TuşGeri.Enabled = False
Text7.Text = "Bu oyunda amaç, bilgisayarın ürettiği her biri birbirinden farklı beş basamaklı sayıyı bulmaktır. Bu sayı en küçük 10234 en büyük ise 98765 olabilmektedir. Onbinler basamağında 0 rakamı üretilmemektedir. Üretilen sayı sarı kutu içerisinde gizlenecektir. Tahmininizi fare ile tuşlara tıklayınız. Her rakam bir kere kullanılabilir. İlk tahmininiz en üstteki beyaz kutuda belirecektir. Diğer tahminleriniz ise aşağıya doğru devam edecektir. 10 defada bulamadığınız takdirde oyun sona erecektir. Sayınızı girip sonuç tuşuna bastığınızda sol tarafta kutularda basamak yeri doğru bilinen tek, ikili, üçlü, dörtlü rakam grupları miktarı (+) olarak, sağ taraftakilerde ise basamak yeri hariç sadece doğru bilinen rakam grupları miktarı (-) olarak belirecektir. Örnek:12345 üretilen sayı, tahmin 13425; tek rakamlar 1,5 için (+2), 2,3,4 için (-3),İkili 34 için (-1), Üçlü ve Dörtlü için (0). Tahmin 12348, tek rakamlar 1,2,3,4 için (+4), İkili 12,23,34 için (+3), Üçlü 123,234 için (+2), Dörtlü 1234 için (+1)."
Text7.Locked = True:
End Sub
Private Sub Option1_Click()
Text7.Text = "Bu oyunda amaç, bilgisayarın ürettiği her biri birbirinden farklı beş basamaklı sayıyı bulmaktır. Bu sayı en küçük 10234 en büyük ise 98765 olabilmektedir. Onbinler basamağında 0 rakamı üretilmemektedir. Üretilen sayı sarı kutu içerisinde gizlenecektir. Tahmininizi fare ile tuşlara tıklayınız. Her rakam bir kere kullanılabilir. İlk tahmininiz en üstteki beyaz kutuda belirecektir. Diğer tahminleriniz ise aşağıya doğru devam edecektir. 10 defada bulamadığınız takdirde oyun sona erecektir. Sayınızı girip sonuç tuşuna bastığınızda sol tarafta kutularda basamak yeri doğru bilinen tek, ikili, üçlü, dörtlü rakam grupları miktarı (+) olarak, sağ taraftakilerde ise basamak yeri hariç sadece doğru bilinen rakam grupları miktarı (-) olarak belirecektir. Örnek:12345 üretilen sayı, tahmin 13425; tek rakamlar 1,5 için (+2), 2,3,4 için (-3),İkili 34 için (-1), Üçlü ve Dörtlü için (0). Tahmin 12348, tek rakamlar 1,2,3,4 için (+4), İkili 12,23,34 için (+3), Üçlü 123,234 için (+2), Dörtlü 1234 için (+1)."
Text7.Locked = True
End Sub
Private Sub Option3_Click()
Text7.Text = "Zafer KAFKAS                  e-posta : zafkaf@hotmail.com      GSM : 05324414201"
Text7.Locked = True
End Sub
Private Sub Tuş_Click(A As Integer)
If n < 11 Then
Label5.Visible = False: Text1(n).FontSize = 30
If E = 1 Then
   If Len(Text1(n).Text) < 5 Then
   Text1(n).Text = Text1(n).Text + Trim(Str(A)): Ses = sndPlaySound("C:\WINDOWS\Media\Windows XP Balon", &H1)
   End If
End If
Geri = Right(Text1(n).Text, 1): Tuş(Val(Geri)).Enabled = False: Tuş(Val(Geri)).Caption = ""
If Len(Text1(n).Text) >= 5 Then E = 0
If E = 0 And G = 1 Then n = n + 1: G = 0: E = 1
H = 0
End If
End Sub
Private Sub TuşGeri_Click()
If n < 11 Then
If E = 0 Then E = 1
Z = Len(Text1(n).Text)
If Z = 0 Then Z = 1
Geri = Right(Text1(n).Text, 1): Tuş(Val(Geri)).Enabled = True: Tuş(Val(Geri)).Caption = Geri
Text1(n).Text = Left(Text1(n).Text, Z - 1)
End If
End Sub
Private Function Boşalt()
For Boş = 1 To 10: Text1(Boş).Text = "": Text2.Text = "": Text3(Boş).Text = "": Text4(Boş).Text = ""
Text10(Boş).Text = "": Text12(Boş).Text = "": Text13(Boş).Text = "": Text14(Boş).Text = "": Text15(Boş).Text = "": Text16(Boş).Text = ""
Text1(Boş).BackColor = &HFFFFFF: Text3(Boş).BackColor = &HFFFFC0: Text4(Boş).BackColor = &HFFFFC0
Text1(Boş).Enabled = False: Text2.Enabled = False: Text3(Boş).Enabled = False: Text4(Boş).Enabled = False
Next Boş
End Function
Private Sub Başlat_Click()
If Kim = 0 Then
Adınız = InputBox("Adınızı giriniz...", "Kim Oynayacak ?")
Adınız = StrConv(Adınız, vbProperCase)
Text11.Text = Adınız + " oynuyor..."
End If
Kim = Kim + 1
Başlasın
End Sub
Private Sub Sonuç_Click()
If Timer2.Enabled = True Then
Text3(n).FontSize = 30: Text4(n).FontSize = 30
If Len(Text1(n).Text) = 5 Then
    For S = 0 To 9: Tuş(S).Enabled = True: Tuş(S).Caption = S: Next S
    G = 1: K = 0
    For Sıra1 = 1 To 5
    K1 = Mid(Text1(n).Text, Sıra1, 1)
    K2 = Mid(W, Sıra1, 1)
    If Val(K1) = Val(K2) Then Artı = Artı + 1
    Next Sıra1
    If Artı > 0 Then Text3(n).Text = "+" & Artı Else Text3(n).Text = 0
    For Sıra1 = 1 To 4
    K3 = Mid(Text1(n).Text, Sıra1, 2)
    K4 = Mid(W, Sıra1, 2)
    If Val(K3) = Val(K4) Then Artı2 = Artı2 + 1
    Next Sıra1
    If Artı2 > 0 Then Text10(n).Text = "+" & Artı2 Else Text10(n).Text = 0
    For Sıra1 = 1 To 3
    K5 = Mid(Text1(n).Text, Sıra1, 3)
    K6 = Mid(W, Sıra1, 3)
    If Val(K5) = Val(K6) Then Artı3 = Artı3 + 1
    Next Sıra1
    If Artı3 > 0 Then Text12(n).Text = "+" & Artı3 Else Text12(n).Text = 0
    For Sıra1 = 1 To 2
    K7 = Mid(Text1(n).Text, Sıra1, 4)
    K8 = Mid(W, Sıra1, 4)
    If Val(K7) = Val(K8) Then Artı4 = Artı4 + 1
    Next Sıra1
    If Artı4 > 0 Then Text13(n).Text = "+" & Artı4 Else Text13(n).Text = 0
    
    For Sıra1 = 1 To 5
    For Sıra2 = 1 To 5
    K1 = Mid(Text1(n).Text, Sıra2, 1)
    K2 = Mid(W, Sıra1, 1)
    If Sıra1 <> Sıra2 And Val(K1) = Val(K2) Then Eksi = Eksi + 1
    Next Sıra2
    Next Sıra1
    If Eksi > 0 Then Text4(n).Text = "-" & Eksi Else Text4(n).Text = 0
    
    For Sıra1 = 1 To 4
    For Sıra2 = 1 To 4
    K3 = Mid(Text1(

 

TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s