Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile screen capture

Visual Basic 6 ile screen capture


Ekran görüntüsü fotografını çekin.

‘ *** Bu kodları Generel – (Declarations) altına kopyalayın.
Option Explicit
Option Base 0

Private Type PALETTEENTRY
peRed As Byte
peGreen As Byte
peBlue As Byte
peFlags As Byte
End Type

Private Type LOGPALETTE
palVersion As Integer
palNumEntries As Integer
palPalEntry(255) As PALETTEENTRY
End Type

Private Type GUID
Data1 As Long
Data2 As Integer
Data3 As Integer
Data4(7) As Byte
End Type

Private Const RASTERCAPS As Long = 38
Private Const RC_PALETTE As Long = &H100
Private Const SIZEPALETTE As Long = 104

Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type

Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long, ByVal iCapabilitiy As Long) As Long
Private Declare Function GetSystemPaletteEntries Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long, ByVal wStartIndex As Long, ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Long
Private Declare Function CreatePalette Lib “GDI32” (lpLogPalette As LOGPALETTE) As Long
Private Declare Function SelectObject Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long, ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function BitBlt Lib “GDI32” (ByVal hDCDest As Long, ByVal XDest As Long, ByVal YDest As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hDCSrc As Long, ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Declare Function DeleteDC Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib “USER32” () As Long
Private Declare Function SelectPalette Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long, ByVal hPalette As Long, ByVal bForceBackground As Long) As Long
Private Declare Function RealizePalette Lib “GDI32” (ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowDC Lib “USER32” (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib “USER32” (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib “USER32” (ByVal hWnd As Long, lpRect As RECT) As Long
Private Declare Function ReleaseDC Lib “USER32” (ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib “USER32” () As Long

Private Type PicBmp
Size As Long
Type As Long
hBmp As Long
hPal As Long
Reserved As Long
End Type

Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib “olepro32.dll” (PicDesc As PicBmp, RefIID As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long
—————–General Declarations Sonu ——————–
——– Buradan itibaren Form üzerine kopyalayın ———–

‘ Capture the entire screen.
Private Sub Command1_Click()
Set Picture1.Picture = CaptureScreen()
End Sub

‘ Capture the entire form including title and border.
Private Sub Command2_Click()
Set Picture1.Picture = CaptureForm(Me)
End Sub

‘ Capture the client area of the form.
Private Sub Command3_Click()
Set Picture1.Picture = CaptureClient(Me)
End Sub

‘ Capture the active window after two seconds.
Private Sub Command4_Click()
MsgBox “Two seconds after you close this dialog the active window will be captured.”
‘ Wait for two seconds.
Dim EndTime As Date
EndTime = DateAdd(“s”, 2, Now)
Do Until Now > EndTime
DoEvents
Loop
Set Picture1.Picture = CaptureActiveWindow()
‘ Set focus back to form.
Me.SetFocus
End Sub

‘ Print the current contents of the picture box.
Private Sub Command5_Click()
PrintPictureToFitPage Printer, Picture1.Picture
Printer.EndDoc
End Sub

‘ Clear out the picture box.
Private Sub Command6_Click()
Set Picture1.Picture = Nothing
End Sub

Public Function CreateBitmapPicture(ByVal hBmp As Long, ByVal hPal As Long) As Picture
Dim r As Long

Dim Pic As PicBmp
‘ IPicture requires a reference to “Standard OLE Types.”
Dim IPic As IPicture
Dim IID_IDispatch As GUID

‘ Fill in with IDispatch Interface ID.
With IID_IDispatch
.Data1 = &H20400
.Data4(0) = &HC0
.Data4(7) = &H46
End With

‘ Fill Pic with necessary parts.
With Pic
.Size = Len(Pic)          ‘ Length of structure.
.Type = vbPicTypeBitmap   ‘ Type of Picture (bitmap).
.hBmp = hBmp              ‘ Handle to bitmap.
.hPal = hPal              ‘ Handle to palette (may be null).
End With

‘ Create Picture object.
r = OleCreatePictureIndirect(Pic, IID_IDispatch, 1, IPic)

‘ Return the new Picture object.
Set CreateBitmapPicture = IPic
End Function

Public Function CaptureWindow(ByVal hWndSrc As Long, ByVal Client As Boolean, ByVal LeftSrc As Long, ByVal TopSrc As Long, ByVal WidthSrc As Long, ByVal HeightSrc As Long) As Picture

Dim hDCMemory As Long
Dim hBmp As Long
Dim hBmpPrev As Long
Dim r As Long
Dim hDCSrc As Long
Dim hPal As Long
Dim hPalPrev As Long
Dim RasterCapsScrn As Long
Dim HasPaletteScrn As Long
Dim PaletteSizeScrn As Long
Dim LogPal As LOGPALETTE

‘ Depending on the value of Client get the proper device context.
If Client Then
hDCSrc = GetDC(hWndSrc) ‘ Get device context for client area.
Else
hDCSrc = GetWindowDC(hWndSrc) ‘ Get device context for entire
‘ window.
End If

‘ Create a memory device context for the copy process.
hDCMemory = CreateCompatibleDC(hDCSrc)
‘ Create a bitmap and place it


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: