Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile Seçtiği sayıları okuyan (WAV dosyalarını) sayısal loto programı

Visual Basic 6 ile Seçtiği sayıları okuyan (WAV dosyalarını) sayısal loto programı


Seçtiği sayıları okuyan (wav dosyalarını) sayısal loto programı.

Form1


Dim sayı(6)
Dim kolon
Dim süre
Private Sub Command1_Click()
If Combo1.Text = “” Then
MsgBox “Kolon Sayısını Giriniz”
GoTo son
End If
For i = 1 To 48
Label2(i).Caption = “”
Next i
kolon = Combo1.Text
Text3.Text = kolon
Timer1.Enabled = True
For i = 1 To 48
Label2(i).Visible = False
Shape1(i).Visible = False
Next i
For i = 1 To 6 * kolon
Label2(i).Visible = True
Shape1(i).Visible = True
Next i
Form1.Height = 3500 + kolon * 800
son:
End Sub
Private Sub Form_Load()
Text3.Text = 1
For i = 1 To 6
Text1(i).Text = “”
Next i
For i = 1 To 48
Label2(i).ForeColor = &HC0&
Next i
End Sub

Private Sub kapat_Click()
End
End Sub
Private Sub oyna_Click()
If Combo1.Text = “” Then
MsgBox “Kolon Sayısını Giriniz”
GoTo son
End If
For i = 1 To 48
Label2(i).Caption = “”
Next i
kolon = Combo1.Text
Text3.Text = kolon
Timer1.Enabled = True
For i = 1 To 48
Label2(i).Visible = False
Shape1(i).Visible = False
Next i
For i = 1 To 6 * kolon
Label2(i).Visible = True
Shape1(i).Visible = True
Next i
Form1.Height = 3500 + kolon * 800
son:
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
süre = süre + 1
If Text3.Text = 0 Then
Timer1.Enabled = False
Timer2.Enabled = True
End If
Randomize Timer
For i = 1 To 6                              ‘1 ile 49 arasında sayılar seçiliyor
sayı(i) = Int((49 * Rnd) + 1)
Next i
For j = 1 To 6
For i = 0 To 5
If j = i Then
i = i + 1
End If
bas:
If sayı(j) = sayı(i) Then               ‘sayılar birbirleriyle karşılaştırılıyor
sayı(i) = Int((49 * Rnd) + 1)       ‘eğer sayılar eşitse tekrar seçim yapılıyor
GoTo bas                            ‘daha sonra tekrar karşılaştırılıyor
End If
Next i
Next j
For i = 1 To 6
Text1(i).Text = sayı(i)
Next i
For j = 0 To 5
For i = 0 To 5                          ‘sayılar küçükten büyüğe diziliyor
If sayı(i) > sayı(i + 1) Then
küçük = sayı(i + 1)
sayı(i + 1) = sayı(i)
sayı(i) = küçük
End If
Next i
Next j
If süre = 10 Then
Text3.Text = Text3.Text – 1
For i = 1 To 6
Label2(i + (6 * (kolon – Text3.Text – 1))).Caption = sayı(i)
Next i
süre = 0
End If
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
If Text3.Text = 0 Then
Form2.Show
Form2.Timer1.Enabled = True
Timer2.Enabled = False
End If
End Sub

form2

Private Declare Function sndPlaySound Lib “winmm.dll” Alias “sndPlaySoundA” (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Dim a(49)
Dim süre
Private Sub Form_Load()
Dim b(49)
süre = 0
b(1) = “bir”
b(2) = “iki”
b(3) = “üç”
b(4) = “dört”
b(5) = “beş”
b(6) = “altı”
b(7) = “yedi”
b(8) = “sekiz”
b(9) = “dokuz”
b(10) = “on”
b(11) = “onbir”
b(12) = “oniki”
b(13) = “onüç”
b(14) = “ondört”
b(15) = “onbeş”
b(16) = “onaltı”
b(17) = “onyedi”
b(18) = “onsekiz”
b(19) = “ondokuz”
b(20) = “yirmi”
b(21) = “yirmibir”
b(22) = “yirmiiki”
b(23) = “yirmiüç”
b(24) = “yirmidört”
b(25) = “yirmibeş”
b(26) = “yirmialtı”
b(27) = “yirmiyedi”
b(28) = “yirmisekiz”
b(29) = “yirmidokuz”
b(30) = “otuz”
b(31) = “otuzbir”
b(32) = “otuziki”
b(33) = “otuzüç”
b(34) = “otuzdört”
b(35) = “otuzbeş”
b(36) = “otuzaltı”
b(37) = “otuzyedi”
b(38) = “otuzsekiz”
b(39) = “otuzdokuz”
b(40) = “kırk”
b(41) = “kırkbir”
b(42) = “kırkiki”
b(43) = “kırküç”
b(44) = “kırkdört”
b(45) = “kırkbeş”
b(46) = “kırkaltı”
b(47) = “kırkyedi”
b(48) = “kırksekiz”
b(49) = “kırkdokuz”
For i = 1 To 48
a(i) = Form1.Label2(i).Caption
If a(i) = “” Then
GoTo son
End If
a(i) = b(a(i))
son:
Next i
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Dim kolon
kolon = Form1.Combo1.Text
süre = süre + 1
If süre = (kolon * 6) + 1 Then
Timer1.Enabled = False
Timer2.Enabled = True
Form1.Timer1.Enabled = False
süre = 0
End If
sndPlaySound “c:\program files\sayısal loto\sesler\” & a(süre) & “”, 1
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
süre = süre + 1
If süre = 5 Then
Unload Form2
süre = 0
End If
End Sub
Private Sub Timer3_Timer()
Form2.Visible = False
End Sub


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: