Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile Sistem tray

Visual Basic 6 ile Sistem tray


Programımız çalışmasına sistem trayde devam etsin


Private Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hWnd As Long
uId As Long
uFlags As Long
uCallBackMessage As Long
hIcon As Long
szTip As String * 64
End Type
Private Const NIM_ADD = &H0
Private Const NIM_MODIFY = &H1
Private Const NIM_DELETE = &H2
Private Const WM_MOUSEMOVE = &H200
Private Const NIF_MESSAGE = &H1
Private Const NIF_ICON = &H2
Private Const NIF_TIP = &H4
Private Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203
Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Private Const WM_LBUTTONUP = &H202

Private Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206
Private Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
Private Const WM_RBUTTONUP = &H205
Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib “shell32” Alias “Shell_NotifyIconA” (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean
Dim nid As NOTIFYICONDATA

Private Sub Command1_Click()
nid.cbSize = Len(nid)
nid.hWnd = Form1.hWnd
nid.uId = vbNull
nid.uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
nid.uCallBackMessage = WM_MOUSEMOVE
nid.hIcon = Form1.Icon
nid.szTip = “Görev çubugunda görünür” & vbNullChar
Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nid
Me.Visible = False
End Sub

Private Sub Form_Load()
YigitsMenu.Visible = False
Command1.Picture = Me.Icon
‘Command1 Buttonumuza ICONumuzu atiyoruz.
End Sub

Private Sub Form_Terminate()
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
‘ Her türlü hataya karsi burda da önlem almamiz gerekiyor..
End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim msg As Long
msg = X / Screen.TwipsPerPixelX
Select Case msg
Case WM_LBUTTONDOWN
Case WM_LBUTTONUP
Case WM_LBUTTONDBLCLK ‘sol tus çift klik
MenuGoster_Click
Case WM_RBUTTONDOWN ‘sag tus basili
PopupMenu YigitsMenu, , , , MenuGoster
Case WM_RBUTTONUP ‘sag tus basilip birakildi
Case WM_RBUTTONDBLCLK ‘sag tus çift klik
End Select
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
‘Formumuz kapandiginda Iconumuzu kaldiriyoruz…
End Sub

Private Sub MenuGoster_Click()
‘Koydugumuz Menunun Iconken sol ok ile ortaya çikmasini
‘sagliyoruz…
Me.Visible = True
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
End Sub

Private Sub MenuKapat_Click()
‘Burda da yine sol okla çikan menudeki Kapatbuttonu…
Unload Me
End Sub


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: