Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile kolay veri tabanı

Visual Basic 6 ile kolay veri tabanı

Veri tabanına data nesnesiz program kodu ile kayır eklemek, silmek,aramak, değiştirmek artık çok kolay


Bu program müşteri kredi kartı ve müşteri bilgileri ile ilgili bir programdır.siz bu programa bakarak kendi veritabanınızı oluşturunuz ve bölümlere kendi koyduğunuz bölümleri yazınız.Formun load özelliğine kendi veritabanı dosya adını ve tablo adını yazınız.bu bölüm programınızı veritabanına bağladığı için önemlidir unutmayın

*****general declarations********
dim dosya as database
dim kayit as recordset
dim cev,cevap as integer

private sub ekle_clik()
On Error GoTo hata
Set kayit = dosya.OpenRecordset("bilgiler")
cevap = MsgBox("kayıt dosyaya yazılsınmı?", 4)
If cevap = vbYes Then
kayit.AddNew
kayit.Fields("kimlikno") = Form1.Text8
kayit.Fields("adi") = Form1.Text1
kayit.Fields("soyadi") = Form1.Text2
kayit.Fields("adresi") = Form1.Text3
kayit.Fields("telcep") = Form1.Text4
kayit.Fields("telev") = Form1.Text5
kayit.Fields("email") = Form1.Text6
kayit.Fields("banka") = Form1.Combo1
kayit.Fields("kartlimit") = Form1.Text9
kayit.Fields("nekadarö") = Form1.Text10
kayit.Fields("nekadark") = Form1.Text11
kayit.Fields("saat") = Form1.Label8
kayit.Fields("tarih") = Form1.Label9
kayit.Fields("müsteris") = Form1.Text12
kayit.Update
hata:
If Err.Number = 3022 Then
Call MsgBox("aynı kayıttan var", vbCritical + vbOKOnly, "dikkat-uyarı")
End If
Form1.Text1 = ""
Form1.Text2 = ""
Form1.Text3 = ""
Form1.Text4 = ""
Form1.Text5 = ""
Form1.Text6 = ""
Form1.Text8 = ""
Form1.Text9 = ""
Form1.Text10 = ""
Form1.Text11 = ""
Form1.Combo1 = ""
Form1.Text12 = ""
Form1.Text8.SetFocus
End If
end sub

private sub değiştir_clik()
kayit.Edit
kayit.Fields("kimlikno") = Form1.Text8
kayit.Fields("adi") = Form1.Text1
kayit.Fields("soyadi") = Form1.Text2
kayit.Fields("adresi") = Form1.Text3
kayit.Fields("telcep") = Form1.Text4
kayit.Fields("telev") = Form1.Text5
kayit.Fields("email") = Form1.Text6
kayit.Fields("banka") = Form1.Combo1
kayit.Fields("kartlimit") = Form1.Text7
kayit.Fields("nekadarö") = Form1.Text9
kayit.Fields("nekadark") = Form1.Text10
kayit.Fields("müsteris") = Form1.Text12
kayit.Update
Form1.Text1 = ""
Form1.Text2 = ""
Form1.Text3 = ""
Form1.Text4 = ""
Form1.Text5 = ""
Form1.Text6 = ""
Form1.Text7 = ""
Form1.Text8 = ""
Form1.Text9 = ""
Form1.Text10 = ""
Form1.Text11 = ""
Form1.Combo1 = ""
Form1.Text12 = ""
Text11 = Val(Text9) - Val(Text10)
end sub

***burada ki idx aramanın neye göre olacağını belirler*****bu programda text7 içine girilen kimlik no ya göre arama yapıyor******

private sub ara_clik()
Set kayit = dosya.OpenRecordset("bilgiler")
kayit.Index = "idx"
kayit.Seek "=", Form1.Text7
If kayit.NoMatch = False Then
Form1.Text8 = kayit.Fields("kimlikno")
Form1.Text1 = kayit.Fields("adi")
Form1.Text2 = kayit.Fields("soyadi")
Form1.Text3 = kayit.Fields("adresi")
Form1.Text4 = kayit.Fields("telcep")
Form1.Text5 = kayit.Fields("telev")
Form1.Text6 = kayit.Fields("email")
Form1.Combo1 = kayit.Fields("banka")
Form1.Text7 = kayit.Fields("kartlimit")
Form1.Text9 = kayit.Fields("nekadarö")
Form1.Text10 = kayit.Fields("nekadark")
Form1.Text12 = kayit.Fields("müsteris")
cev = MsgBox("aradığınız kayıt bumu?", 4)
If cev = 7 Then
MsgBox ("aradığınız kayıt bulunamadı")
End If
Else
MsgBox ("kayıt yok")
End If
end sub

******buradaki y listeden seçilen yeri belirler ve seçilen kayıtı sil butonu ile siler******
private sub sil_click()
y = List1.ListIndex
kayit.Delete
cev = MsgBox("kayıtı silmek istiyor musunuz", 4)
If cev = 6 Then
List1.RemoveItem y
List2.RemoveItem y
List3.RemoveItem y
List4.RemoveItem y
List5.RemoveItem y
List6.RemoveItem y
List7.RemoveItem y
List8.RemoveItem y
List9.RemoveItem y
List10.RemoveItem y
List11.RemoveItem y
List12.RemoveItem y
List13.RemoveItem y
MsgBox ("kayıt silindi...")
kayit.MoveNext
Else
MsgBox ("işlem iptal edildi")
End If
end sub

private sub listele_click()
Form2.Show
Form2.List1.Clear
Form2.List2.Clear
Form2.List3.Clear
Form2.List4.Clear
Form2.List5.Clear
Form2.List6.Clear
Form2.List7.Clear
Form2.List8.Clear
Form2.List9.Clear
Form2.List10.Clear
Form2.List11.Clear
Form2.List12.Clear
Form2.List13.Clear
Set kayit = dosya.OpenRecordset("bilgiler")
kayit.Index = "idx"
For i = 1 To kayit.RecordCount
Form2.List1.AddItem kayit!kimlikno
Form2.List2.AddItem kayit!adi
Form2.List3.AddItem kayit!soyadi
Form2.List4.AddItem kayit!adresi
Form2.List5.AddItem kayit!telcep
Form2.List6.AddItem kayit!telev
Form2.List7.AddItem kayit!email
Form2.List8.AddItem kayit!banka
Form2.List9.AddItem kayit!kartlimit + Form1.Label17
Form2.List10.AddItem kayit!nekadarö + Form1.Label18
Form2.List11.AddItem kayit!nekadark + Form1.Label19
Form2.List12.AddItem kayit!saat
Form2.List13.AddItem kayit!tarih

kayit.MoveNext
Next
kayit.Close
end sub

private sub form1_load()
Set dosya = OpenDatabase("xx.mdb")
Set kayit = dosya.OpenRecordset("bilgiler")
kayit.Index = "idx"
end subTD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: