Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile virtual disk drive oluşturmak

Visual Basic 6 ile virtual disk drive oluşturmak

Burda dosyaya gösteren virtuell bir DiskDrive yapilir.

'Yazar: Ulas Isci
'email:isci@excite.com
'websayfa:
'Gereken araclar
'Control CommandButton: Command2
'Control DriveListBox: Drive1
'Control CommandButton: Command1
'Control DirListBox: Dir1
'Control ListBox: List2
'Control ListBox: List1
'Control Label: Label2
'Control Label: Label1

Option Explicit
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliSeconds As Long)

Private Declare Function GetShortPathName Lib "kernel32" Alias  _
"GetShortPathNameA" (ByVal lpszLongPath As String, ByVal  _
lpszShortPath As String, ByVal cchBuffer As Long) As Long

Dim strShell, strPath, sbstfn(25) As String
Dim sbstf, l1, l2 As Long

Private Sub Command1_Click()
'Virtl. DiskDrive yapilmasi

Dim strDosPath As String
Dim Result As Long

strDosPath = Space(255)
Result = GetShortPathName(strPath, strDosPath, Len(strDosPath))
strDosPath = Mid$(strDosPath, 1, Result)

strShell = "subst " & List1.List(l1) & " " & strDosPath
'Ergänzung ende

List2.AddItem List1.List(l1)
List1.RemoveItem (l1)
sbstf = sbstf + 1
sbstfn(sbstf) = strPath
Shell strShell
Command2.Enabled = True
End Sub

Private Sub Command2_Click()
'Virtl. DiskDrive Silme

Dim i As Long

If sbstf > -1 Then
strShell = "subst " & List2.List(l2) & " /D"
List1.AddItem List2.List(l2)
List2.RemoveItem (l2)
Shell strShell
For i = l2 + 1 To sbstf
sbstfn(i - 1) = sbstfn(i)
Next i
sbstf = sbstf - 1
End If
If sbstf = -1 Then Command2.Enabled = False
End Sub

Private Sub Dir1_Change()
strPath = Dir1.Path
End Sub

Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub

Private Sub Form_Load()
Dim i As Long
Dim ff As Long

ff = FreeFile
Command2.Enabled = False
sbstf = -1
strShell = App.Path & "\subs.bat"

Open strShell For Output As #ff
Print #ff, "subst > subst.txt"
Close #ff
Sleep (100)
Shell strShell
Sleep (100)

Form1.Show
If Len(Dir(CurDir$ & "\subst.txt")) > 0 Then
Open CurDir$ & "\subst.txt" For Input As #ff
While Not EOF(ff)
Line Input #ff, strShell
List2.AddItem (Left$(strShell, 2))
sbstf = sbstf + 1
sbstfn(sbstf) = Right$(strShell, Len(strShell) - 6)
Wend
Command2.Enabled = True
Close #ff
Sleep 100
Kill (CurDir$ & "\subst.txt")
End If
For i = 65 To 90
List1.AddItem Chr$(i) & ":"
Next i
Call Dir1_Change

End Sub

Private Sub List1_Click()
If List1.ListIndex <> -1 Then
l1 = List1.ListIndex
End If
End Sub

Private Sub List2_Click()
If List2.ListIndex <> -1 Then
l2 = List2.ListIndex
Dir1.Path = sbstfn(l2)
End If
End Sub


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: