Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Açık olan uygulamaları listelemek

Delphi ile Açık olan uygulamaları listelemek

Forma bir ListBox ve Edit ekleyin.


unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
ListBox1: TListBox;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure ListBox1DblClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

Function EnumWindowsProc(wHandle: HWND; lb: TListBox): Bool; stdcall;
export;
var
Title, ClassName: array[0..255] of char;
PrID : Integer;
begin
Result := True;
GetWindowText(wHandle, Title, 255);
GetClassName(wHandle, ClassName, 255);
GetWindowThreadProcessId(wHandle, @PrID);
if IsWindowVisible(wHandle) then
lb.Items.Add(string(Title));
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
EnumWindows(@EnumWindowsProc, Integer(Listbox1));
end;

procedure TForm1.ListBox1DblClick(Sender: TObject);
var
selstr:string;
begin
selstr:=ListBox1.Items[ListBox1.itemindex];
ShowWindow(FindWindow(nil,PChar(selstr)), SW_NORMAL);
SetForegroundWindow(FindWindow(nil,PChar(selstr)));
end;

end.


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: