Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Adres defteri

Delphi ile Adres defteriKişinin adı soyadı, cep tlf, adres gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu bir kod. Üzerinde sil degiştirme iptal etme arama gibi işlemleri de yapabiliyor.

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Db, DBTables, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, StdCtrls, Mask, Buttons;

type
TForm1 = class(TForm)
DataSource1: TDataSource;
Table1: TTable;
DBGrid1: TDBGrid;
DBNavigator1: TDBNavigator;
Table1NUMARA: TStringField;
Table1ADI: TStringField;
Table1SOYADI: TStringField;
Table1TEL: TStringField;
Table1CEP: TFloatField;
Table1ADRES: TStringField;
BitBtn1: TBitBtn;
DBEdit1: TDBEdit;
DBEdit2: TDBEdit;
DBEdit3: TDBEdit;
DBEdit4: TDBEdit;
DBEdit5: TDBEdit;
DBMemo1: TDBMemo;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
BitBtn2: TBitBtn;
Edit1: TEdit;
BitBtn3: TBitBtn;
BitBtn4: TBitBtn;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
BitBtn5: TBitBtn;
BitBtn6: TBitBtn;
BitBtn7: TBitBtn;
BitBtn8: TBitBtn;
BitBtn9: TBitBtn;
BitBtn10: TBitBtn;
BitBtn11: TBitBtn;
BitBtn12: TBitBtn;
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn4Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn5Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn6Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn7Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn8Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn9Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn10Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn11Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn12Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin

Table1NUMARA.Value:=DBEdit1.text;
Table1ADI.Value:= DBEdit2.Text;
Table1SOYADI.Value:=DBEdit3.Text;
Table1TEL.Value:=DBEdit4.text;
Table1CEP.Value:=strtoint(DBEdit5.Text);
Table1ADRES.Value:=DBMemo1.Text;
table1.Post;
BitBtn1.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
table1.Insert;
BitBtn1.Enabled:=true;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
BitBtn1.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject);
begin
table1.IndexName:=’NUMARA’;
table1.FindNearest([edit1.text]);
end;

procedure TForm1.BitBtn4Click(Sender: TObject);
var
mesaj:integer;
begin
mesaj:=Application.MessageBox(‘silmek istediginizden emin misiniz?’,’sil’,
MB_YesNo);
if mesaj=mrYes then
begin
Table1.Delete;
showMessage (‘kayıt silindi’ );
end
else
showMessage(‘kayit silme islemi iptal edildi’);

end;

procedure TForm1.BitBtn5Click(Sender: TObject);
begin
table1.Refresh;
end;

procedure TForm1.BitBtn6Click(Sender: TObject);
begin
table1.First;
end;

procedure TForm1.BitBtn7Click(Sender: TObject);
begin
if not table1.Bof then
table1.Prior
else
showMessage(‘Zaten ilk kayittasiniz’);
end;

procedure TForm1.BitBtn8Click(Sender: TObject);
begin
if not table1.Eof then
table1.Next
else
showMessage(‘Zaten sonraki kayittasiniz’);
end;

procedure TForm1.BitBtn9Click(Sender: TObject);
begin
table1.last;
end;

procedure TForm1.BitBtn10Click(Sender: TObject);
begin
table1.Edit;

end;

procedure TForm1.BitBtn11Click(Sender: TObject);
begin
table1.cancel;
end;

procedure TForm1.BitBtn12Click(Sender: TObject);
begin
table1.IndexName:=’ADI’;
table1.FindNearest([edit1.text]);
end;

end.TD Software

 

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: