Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Asal ve mükemmel sayı

Delphi ile Asal ve mükemmel sayı


Girilen iki sayı arasındaki asal sayı ve mükemmel sayı bulunuyor kaç adet olduğunu ve ortalamasını veren program 😉 EMİNİM İŞİNİZE YARAYACAK

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, Mask;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button1: TButton;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Edit6: TEdit;
Memo1: TMemo;
Memo2: TMemo;
Image1: TImage;
MaskEdit1: TMaskEdit;
MaskEdit2: TMaskEdit;
MaskEdit3: TMaskEdit;
MaskEdit4: TMaskEdit;
MaskEdit5: TMaskEdit;
MaskEdit6: TMaskEdit;
MaskEdit7: TMaskEdit;
procedure Button1Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
i,s,x,t1,t2,tb,h,b,z,l,d,f:longint;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);    //BURASI BUTONUN İÇİNE YAZILCAK
begin
z:=strtoint(edit1.text);
l:=strtoint(edit2.text);
f:=f+1;
if f=1 then begin
for x:=z to  l do
begin
s:=0;
for i:=1 to x div 2 do
begin
if (x mod i)=0 then  s:=s+1;
end;
if s=1 then begin  tb:=0; t1:=t1+1; t2:=t2+x;
memo1.lines.add(inttostr(x));
end;
end;
edit4.text:=inttostr(t1);
edit6.text:=inttostr(t2 div t1);  end;

if f=2 then  begin
for x:=z to l do begin  tb:=0;

for d:=1 to x div 2 do
begin
if (x mod d=0) then tb:=tb+d;
end;

if (x=tb) then begin memo2.lines.Add(inttostr(x)); h:=h+1; b:=b+x; end;
end;

end;

edit3.text:=inttostr(h);
if h>1 then   edit5.text:=inttostr(b div h);

if f=3 then begin showmessage('programı kapatıp tekrar çalıştırınız'); close; end;
end;

end.


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: