Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Bilgisayarı belirlenen saatde kapatmak

Delphi ile Bilgisayarı belirlenen saatde kapatmak

Bilgisayarınızı ayarlanan saatte kapatmaya yarayan kodlar aşağıdadır. Yararlı olacağını umarım.
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons, ComCtrls,ShellApi, XPMan, Menus;

type
TForm1 = class(TForm)
kapat: TDateTimePicker;
BitBtn1: TBitBtn;
Timer1: TTimer;
Label1: TLabel;
BitBtn2: TBitBtn;
XPManifest1: TXPManifest;
PopupMenu1: TPopupMenu;
ProgramGster1: TMenuItem;
Kapat1: TMenuItem;
Label2: TLabel;
Timer2: TTimer;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Kapat1Click(Sender: TObject);
procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure ProgramGster1Click(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
stray:NOTIFYICONDATA;
implementation

{$R *.dfm}
function cikis(flag : word): Boolean;
var veri      : TOSVersionInfo;
hToken  : THandle;
tp      : TTokenPrivileges;
h       : DWord;
begin
result := false;
veri.dwOSVersionInfoSize:=SizeOf(veri);
GetVersionEx(veri);
if veri.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT then // Windows NT
begin
OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES,hToken);
LookupPrivilegeValue(nil,'SeShutdownPrivilege',tp.Privileges[0].Luid);
tp.PrivilegeCount := 1;
tp.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
h := 0;
AdjustTokenPrivileges(hToken,False,tp,0,PTokenPrivileges(nil)^,h);
CloseHandle(hToken);
result := ExitWindowsEx(flag,0);
Application.Terminate;
end
else
begin
Result := ExitWindowsEx(flag,0);
Application.Terminate;
end;
end;
procedur 


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: