Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Bilgisayarı istediğin saatde kapamak

Delphi ile Bilgisayarı istediğin saatde kapamak

İsmail Şahin'in gönderdigi programdır. (ufak eklemelerle)

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ExtCtrls, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Timer1: TTimer;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
saat,dakika,saniye,milisaniye:word;
s,s1,s2,d1,d2:string;
implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
DecodeTime(Time,saat,dakika,saniye,milisaniye);
if s1=inttostr(saat) then
if s2=inttostr(dakika) then
begin

BufferLun := 1024;   //eklenen bölüm baslangıc
ret := 0;
versione.dwOSVersionInfoSize := sizeof(versione);
GetVersionEx(versione);
if versione.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT then
begin
tkHandle := GetCurrentProcess;
OpenProcessToken(tkHandle,TOKEN_ALL_ACCESS,tkHandle);
LookupPrivilegeValue(PChar("),PChar('SeShutDownPrivilege'),LID);
LUID.Luid := LID;
LUID.Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
tk.PrivilegeCount := 1;
tk.Privileges[0] := LUID;
AdjustTokenPrivileges(tkHandle,False,tk,BufferLun,tkPrevious,ret);
end;
ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN or EWX_PowerOff,0);
//eklenen bölüm bitis
end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
edit1.Text:=timetostr(Time);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
s:=edit1.text;
s1:=Copy(s,1,2);
s2:=copy(s,4,2);
Timer1.Enabled:=true;
Application.Minimize;
end;

end.


TD Software


  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: