Başlangıç > Kodlar > Delphi ile hesap makinası örneği

Delphi ile hesap makinası örneği


Basit 4 işlem yapılabilen hesap makinası örneği

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
Button7: TButton;
Button8: TButton;
Button9: TButton;
Button10: TButton;
Button11: TButton;
Button12: TButton;
Button13: TButton;
Button14: TButton;
Button15: TButton;
Button16: TButton;
Button17: TButton;
Button18: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure Button7Click(Sender: TObject);
procedure Button8Click(Sender: TObject);
procedure Button9Click(Sender: TObject);
procedure Button10Click(Sender: TObject);
procedure Button11Click(Sender: TObject);
procedure Button12Click(Sender: TObject);
procedure Button13Click(Sender: TObject);
procedure Button14Click(Sender: TObject);
procedure Button15Click(Sender: TObject);
procedure Button16Click(Sender: TObject);
procedure Button17Click(Sender: TObject);
procedure Button18Click(Sender: TObject);
private

{ Private declarations }
public

{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
a,b,d:real;
c:char;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin

if edit1.text='0' then
edit1.Text:='0'
else
edit1.Text:=edit1.Text+'0';
end;

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin

a:=strtofloat(edit1.Text);
c:='+';
edit1.Text:=";

end;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
begin
a:=strtofloat(edit1.Text);
c:='-';
edit1.Text:=";
end;

procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject);
begin
a:=strtofloat(edit1.Text);
c:='*';
edit1.Text:=";
end;

procedure TForm1.Button14Click(Sender: TObject);

begin
a:=strtofloat(edit1.Text);
c:='/';
edit1.Text:=";
end;

procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject);
var
e:integer;
begin
b:=strtofloat(edit1.text);
if c='+' then  begin d:=a+b; edit1.Text:=floattostr(d); end;
if c='-' then  begin d:=a-b; edit1.Text:=floattostr(d); end;
if c='*' then  begin d:=a*b; edit1.Text:=floattostr(d); end;
if c='/' then  begin
if edit1.Text='0' then
begin messagedlg('Sıfır rakamı hiçbir sayıya bölünmez',mterror,[mbcancel],0); edit1.Clear; end
else if b=0 then edit1.Text:='0' else begin d:=a/b; edit1.Text:=floattostr(d); end;
end;
end;

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject);
begin
edit1.clear;
a:=0;
b:=0;
d:=0;
c:=' ';
end;

procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm1.Button18Click(Sender: TObject);
begin
if edit1.Text=" then
begin
edit1.Text:="
end
else
edit1.Text:=edit1.text+',';
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'1';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'1';

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'2';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'2';
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'3';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'3';
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'4';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'4';
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
if (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'5';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'5';
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
if  (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'6';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'6';
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
if  (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'7';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'7';
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
if (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'8';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'8';
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
if  (edit1.Text='0') then
begin
edit1.text:=";
edit1.Text:=edit1.Text+'9';
end
else
edit1.Text:=edit1.Text+'9';
end;

end.


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: