Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Outlook üzerinden mail göndermek

Delphi ile Outlook üzerinden mail göndermek


Bu örnek kod. Outlook (varsayılan outlook posta yöneticisi) üzerinden mail gönderir. Outlook açık değilken gönderilen mailleri outbox'a atıyor ve outlook açılınca gönderiyor.

Kolay Gelsin..

Unit Send_Mail;

Interface

Uses Mapi;

Procedure SendMail(Subject,Mailtext,
FromName,FromAdress,
ToName,ToAdress :string;
AttachedFileName:TStringList;
DisplayFileName:string;
ShowDialog:boolean);
var
Form1: TForm1;

implementation

// Uses 'a Mapi eklenecek **********************

Procedure TForm1.SendMail(Subject,Mailtext,
FromName,FromAdress,
ToName,ToAdress :string;
AttachedFileName:TStringList;
DisplayFileName:string;
ShowDialog:boolean);
var
MapiMessage : TMapiMessage;
MError : Cardinal;
AlicilarT : Array[0..255] of TMapiRecipDesc;
GondericilerT : TMapiRecipDesc;
EklerT : Array[0..255] of TMapiFileDesc;
I:Integer;
begin

with MapiMessage do begin
ulReserved := 0;

lpszSubject := PChar(Subject);

lpszNoteText := PChar(Mailtext);

lpszMessageType := nil;
lpszDateReceived := nil;
lpszConversationID := nil;
flFlags := 0;

GondericilerT.ulReserved:=0;
GondericilerT.ulRecipClass:=MAPI_ORIG;
GondericilerT.lpszName:= PChar(FromName);
GondericilerT.lpszAddress:= PChar(FromAdress);
GondericilerT.ulEIDSize:=0;
GondericilerT.lpEntryID:=nil;
lpOriginator := @GondericilerT;

nRecipCount := 1;

AlicilarT[0].ulReserved:=0;
AlicilarT[0].ulRecipClass:=MAPI_TO;
AlicilarT[0].lpszName:= PChar(ToName);
AlicilarT[0].lpszAddress:= PChar(ToAdress);
AlicilarT[0].ulEIDSize:=0;
AlicilarT[0].lpEntryID:=nil;
lpRecips := @AlicilarT;

nFileCount :=AttachedFileName.Count;

For I:=0 To AttachedFileName.Count-1 Do
Begin
EklerT[I].lpszPathName:= PChar(AttachedFilename.Strings[I]);

EklerT[I].lpszFileName:= PChar(AttachedFileName.Strings[I]);
EklerT[I].ulReserved:=I;
EklerT[I].flFlags:=I;
EklerT[I].nPosition:=Cardinal(-1);
EklerT[I].lpFileType:=nil;
lpFiles := @EklerT;
End;

end;

Try
if ShowDialog then
MError := MapiSendMail(0, Application.Handle,
MapiMessage, MAPI_DIALOG or MAPI_LOGON_UI, 0)
else
MError := MapiSendMail(0, Application.Handle, MapiMessage, 0,);
Except
Case MError of
MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIPIENT:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_ATTACHMENT_NOT_FOUND:
MessageDlg('XX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_ATTACHMENT_OPEN_FAILURE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_BAD_RECIPTYPE:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_FAILURE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_INSUFFICIENT_MEMORY:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_LOGIN_FAILURE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_TEXT_TOO_LARGE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_TOO_MANY_FILES:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_TOO_MANY_RECIPIENTS:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_UNKNOWN_RECIPIENT:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_USER_ABORT:
MessageDlg('XXXXX',mterror,[mbok],0);

SUCCESS_SUCCESS:
MessageDlg('Mail Gonderildi',mtinformation,[mbok],0);
End;
End;
end;

//***************** Örnek Yordam ***************

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

var
X:String;
FilesX:TStringList;

begin
FilesX:=TStringList.Create;
FilesX.Clear;
FilesX.Add('C:\cheaters.log');
FilesX.Add('C:\Autoexec.bak');

// (Subject, Mailtext, FromName, FromAdress, ToName ,ToAdress, AttachedFileName, DisplayFileName, ShowDialog;

SendMail('Mail Deneme', 'Bu mail, Delphi içinden gönderildi.','Programcı ',
'Programci@oldeye.com','Alıcı Adı','AliciAdresi@xxxxxx.com',Filesx ,
' ',False);
end;


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: