Başlangıç > Kodlar > Delphi ile componentlerle ping atmak

Delphi ile componentlerle ping atmak


Delphi' de componentlerle ping atma

DELPHI ‘ DEN KOMPONENTLERLE PING ATMA

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, IdBaseComponent, IdComponent, IdRawBase, IdRawClient,
IdIcmpClient, ExtCtrls, XPMan;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button1: TButton;
IdIcmpClient1: TIdIcmpClient; {İndy Client Yapragında Bulunmaktadır.}
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
ListBox1: TListBox;
Edit3: TEdit;
Label3: TLabel;
Timer1: TTimer;
Edit4: TEdit;
Label4: TLabel;
RadioButton1: TRadioButton;
XPManifest1: TXPManifest;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure IdIcmpClient1Reply(ASender: TComponent;
const AReplyStatus: TReplyStatus);
procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton1DblClick(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
FORM1.Edit1.Text:='127.0.0.1';
form1.Edit2.Text:='25';
form1.Edit3.Text:='1';
form1.Edit4.Text:='1000';
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.ListBox1.Clear;
form1.IdIcmpClient1.Port:=strtoint(form1.Edit2.Text);
form1.IdIcmpClient1.Host:=form1.Edit1.Text;
FORM1.IdIcmpClient1.TTL:=strtoint(form1.Edit3.Text);
form1.IdIcmpClient1.Ping();
end;

procedure TForm1.IdIcmpClient1Reply(ASender: TComponent;
const AReplyStatus: TReplyStatus);
var
a,d,f,g,h,j,y,x,c,v,b,n,m:string;
begin
FORM1.ListBox1.Clear;
if areplystatus.ReplyStatusType = rsecho then
begin
a:=inttostr(areplystatus.BytesReceived);
d:=areplystatus.FromIpAddress;
f:=inttostr(areplystatus.TimeToLive);
g:=inttostr(areplystatus.MsgType);
H:=inttostr(areplystatus.SequenceId);
J:=inttostr(areplystatus.MsRoundTripTime);
form1.ListBox1.Items.Add('NORMAL PING CEVABI');
form1.ListBox1.Items.Add(h+'. PING KOMUTUNA AIT BILGILER');
form1.ListBox1.Items.Add('GONDERILEN BAYT :'+a);
form1.ListBox1.Items.Add('IP ADRES :'+d);
form1.ListBox1.Items.Add('TTL SEVIYESI :'+f);
form1.ListBox1.Items.Add('MESAJ VERI :'+g);
form1.ListBox1.Items.Add('ROUNT TIME :'+J);
END
ELSE
IF areplystatus.ReplyStatusType = rstimeout then
begin
a:=inttostr(areplystatus.BytesReceived);
d:=areplystatus.FromIpAddress;
f:=inttostr(areplystatus.TimeToLive);
g:=inttostr(areplystatus.MsgType);
H:=inttostr(areplystatus.SequenceId);
J:=inttostr(areplystatus.MsRoundTripTime);
form1.ListBox1.Items.Add('ISTEK ZAMAN ASIMINA UGRADI');
form1.ListBox1.Items.Add(h+'. PING KOMUTUNA AIT BILGILER');
form1.ListBox1.Items.Add('GONDERILEN BAYT :'+a);
form1.ListBox1.Items.Add('IP ADRES :'+d);
form1.ListBox1.Items.Add('TTL SEVIYESI :'+f);
form1.ListBox1.Items.Add('MESAJ VERI :'+g);
form1.ListBox1.Items.Add('ROUNT TIME :'+J);
end
else
if areplystatus.ReplyStatusType = rserrorunreachable then
begin
a:=inttostr(areplystatus.BytesReceived);
d:=areplystatus.FromIpAddress;
f:=inttostr(areplystatus.TimeToLive);
g:=inttostr(areplystatus.MsgType);
H:=inttostr(areplystatus.SequenceId);
J:=inttostr(areplystatus.MsRoundTripTime);
form1.ListBox1.Items.Add('KARSI SISTEME ULASILAMAZ');
form1.ListBox1.Items.Add(h+'. PING KOMUTUNA AIT BILGILER');
form1.ListBox1.Items.Add('GONDERILEN BAYT :'+a);
form1.ListBox1.Items.Add('IP ADRES :'+d);
form1.ListBox1.Items.Add('TTL SEVIYESI :'+f);
form1.ListBox1.Items.Add('MESAJ VERI :'+g);
form1.ListBox1.Items.Add('ROUNT TIME :'+J);
END
end;
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
FORM1.RadioButton1.Checked:=true;
form1.Edit4.Enabled:=false;
FORM1.Timer1.Interval:=strtoint(form1.Edit4.Text);
form1.Timer1.Enabled:=true;
end;

procedure TForm1.RadioButton1DblClick(Sender: TObject);
begin
form1.RadioButton1.Checked:=false;
form1.Edit4.Enabled:=true;
form1.Timer1.Enabled:=false;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
form1.IdIcmpClient1.Port:=strtoint(form1.Edit2.Text);
form1.IdIcmpClient1.Host:=form1.Edit1.Text;
FORM1.IdIcmpClient1.TTL:=strtoint(form1.Edit3.Text);
form1.IdIcmpClient1.Ping();
end;

end.

CODDER 71
CODDER 71@Hotmail.com

Herkese Simdiden Kolay Gelsin...


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: