Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Dizin ve dosya yönetimi

Delphi ile Dizin ve dosya yönetimi


Gündoğdu Yazılım

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
Button2: TButton;
Memo2: TMemo;
Button3: TButton;
Edit1: TEdit;
Button4: TButton;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
Button7: TButton;
Button8: TButton;
Edit4: TEdit;
Button9: TButton;
Memo3: TMemo;
Edit5: TEdit;
Button10: TButton;
Button11: TButton;
Button12: TButton;
Label2: TLabel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure Button7Click(Sender: TObject);
procedure Button8Click(Sender: TObject);
procedure Button9Click(Sender: TObject);
procedure Button10Click(Sender: TObject);
procedure Button11Click(Sender: TObject);
procedure Button12Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i:integer;
begin
//Numarası verilen diskteki boş alanı verir.
//DiskNo:hangi sürücüdeki boş yerin öğrenileceği bu parametreye verilen sayı ile belirlenir.
//1 için A, 2 için B,3 için C....
//0, şu anki aktif sürücü
for i:=1 to 28 do
if diskfree(i)<>-1 then
memo1.Lines.add(chr(i+64)+':'+inttostr((diskfree(i) div 1048576)div 1024)+' GB Boş');

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
i:integer;
begin
//Numarası verilen diskin toplam kapasitesini verir.
for i:=1 to 28 do
if diskfree(i)<> -1 then
begin
memo2.Lines.add(chr(i+64)+':');// Sürücü harfini yaz
memo2.Text:=memo2.Text+floattostrf(((Disksize(i)/1048576)/1024),fffixed,10,2)+'GB kapasite';
memo2.Text:=memo2.Text+'>>>>>>';
memo2.Text:=memo2.Text+floattostrf(((diskfree(i)/1048576)/1024),fffixed,10,2)+'GB Boş';
End;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
//Verilen dosyayı diskten siler.Eğer dosya yoksa veya silinemediyse geriye false değeri döner.
//d sürücüsüne yeni adında bir klasör içerisinede a.txt uzantılı bir belge olusturarak deneyin.
deletefile(edit1.text);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
//verilen dosyanın sadece uzantısını verir.
edit3.Text:=ExtractFileExt(edit2.text);
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
//Verilen dosyanın (yolu dahil) adını verir.
edit3.Text:=ExtractFileName(edit2.text);
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
//Verilen dosyanın sürücü ve dizinini(yolunu) verir.
edit3.Text:=ExtractFileName(edit2.text);
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
//Verilen dosyanın hangi sürücüde olduğunu verir.
edit3.Text:=ExtractFileDrive(edit2.text);
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
//dosya parametresi ile verilen isimdeki dosya adındaki uzantıyı yeni uzantı ile değiştirir.
edit3.Text:=ChangeFileExt(edit2.text,edit4.text);
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
var
ozel:integer;
begin
ozel:=FileGetAttr(edit5.text);
if (ozel and fahidden)<> 0 then memo3.Text:='Gizli';
if (ozel and fareadonly)<> 0 then  memo3.Text:='salt okunur';
if (ozel and fasysFile)<> 0 then    memo3.Text:='sistem';
if (ozel and faarchive)<> 0 then    memo3.Text:='arşiv';
if (ozel and fadirectory)<> 0 then    memo3.Text:='dizin';
if (ozel and faVolumeID)<> 0 then     memo3.Text:='sürücü etiketi';
//Verilen dosyanın öz nitelikleri hakkında bilgi verir.

end;

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin
//verilen dosyanın özelliklerini attribute parametresi ile belirlenen özelliklere ayarlar.
FileSetAttr('D:\BTL\BTL.doc', Fahidden+Fasysfile);
end;

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin
//EskiAd parametresi ile verilen dosyanın ismini YeniAd parametresi ile verilen isme çevirir.
if Renamefile('C:\Documents and Settings\hülya\Desktop\DOSYA ÖZELLİKLERİ.doc','C:\Documents and Settings\hülya\Desktop\özel.doc')=false then
ShowMessage('Değiştirilemedi')
else
ShowMessage('Değiştirildi');
end;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
var
d:string;
begin
//aktif dizini öğrenme
//sürücüno parametresi ile verilen sürücüdeki (0:aktif sürücü,1:A,2:B,3:C...)
//aktif dizin parametresi ile geri gönderir.
getdir(3,d);
label2.Caption:='C sürücüsündeki aktif dizin'+d;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end.


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: