Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Güzel bir mp3 oynatmak

Delphi ile Güzel bir mp3 oynatmak

Amatörlükten bir adım daha ileride yapılmış bir program kullananlara sevgilerimle en azından deneyin!!

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, MPlayer, ExtCtrls, ComCtrls, StdCtrls, FileCtrl, XPMan;

type
TForm1 = class(TForm)
DriveComboBox1: TDriveComboBox;
DirectoryListBox1: TDirectoryListBox;
FileListBox1: TFileListBox;
Memo1: TMemo;
ProgressBar1: TProgressBar;
Timer1: TTimer;
MediaPlayer1: TMediaPlayer;
Label1: TLabel;
XPManifest1: TXPManifest;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure FileListBox1Click(Sender: TObject);
procedure Label1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
filelistbox1.Mask:='*.mp3';
memo1.Clear;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if MediaPlayer1.Mode=mpPlaying  then
if ProgressBar1.Max=MediaPlayer1.Length then
ProgressBar1.Position:=MediaPlayer1.Position;
end;
procedure TForm1.FileListBox1Click(Sender: TObject);
var
dosya:TFileStream;
tag:array[0..2] of char;
title,artist,comment,album:array[0..29] of char;
yil:array[0..3] of char;
tur: byte;
begin
mediaplayer1.Close;
memo1.Clear;
dosya:=TFileStream.Create(FileListbox1.FileName, fmOpenRead);
try
dosya.Position:=dosya.Size-128;
dosya.Read(tag,3);
if tag='TAG' then
begin
dosya.Read(title,30);
memo1.lines.add('title:'+title);
dosya.read(artist,30);
memo1.Lines.add('sanatçı:'+artist);
dosya.Read(comment,30);
memo1.lines.add('açıklama:'+comment);
dosya.read(yil,4);
memo1.lines.add('yıl:'+yil);
dosya.Read(tur,1);
memo1.lines.add('tür:'+inttostr(tur));
end
else
begin
memo1.Text:='dosya bilgisi yok';
end;
finally
dosya.Free;
end;
with mediaplayer1 do begin
filename:=filelistbox1.filename;
open;
play;
progressbar1.Max:=mediaplayer1.Length;
end;
caption:=filelistbox1.FileName;
end;

procedure TForm1.Label1Click(Sender: TObject);
begin
form2.show;
end;

end.


TD Software


  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: