Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Hangi ay kaç gün çeker 3 farklı anlatımlı örnek

Delphi ile Hangi ay kaç gün çeker 3 farklı anlatımlı örnek

Bu örneği mesala
Müşteri kaydında 10 taksit yapacaksınız
kullanıcı başlangıç tarihini seçtiğinden itibaren döngüye sokarak taksitlendirme işi yapabilirsiniz.

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit2: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Button2: TButton;
Lb1: TListBox;
cb1: TComboBox;
Button3: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure cb1Enter(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
type
AyGrubu = Set Of Byte;

var
Form1: TForm1;

Const
gun31 : Array  [1..7] of Byte =(1,3,5,7,8,10,12);

gun30 : Array [1..4 ] of Byte =(4,6,9,11);

gun28 : Array [1..1 ] of Byte =(2);

Const

AyIsimList : Array[1..12] of String =
('OCAK','ŞUBAT','MART','NİSAN','MAYIS','HAZİRAN','TEMMUZ','AĞUSTOS','EYLÜL','EKİM','KASIM','ARALIK');

implementation

{$R *.dfm}

function GunDonder (Ay:byte):byte;
var
i:integer;
begin

{ for i:= 1 to 7 do
begin
if ay = gun31[i] then

end;
result:= 31;
exit;
}

i:= 0 ;
// While- do döngüsü ile de çalışmaktadır ..
// While i >=0 do
Repeat
begin
inc(i);
if ay  = gun31[i] then
begin
result := 31;
break;
end else
begin
if ay  = gun30[i] then
begin
result := 30;
break;
end else
begin
if ay  = gun28[i] then
begin
result := 28;
break;
end;
Continue ;
end;
end;

end;
until i= 12 ;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
a:byte;
begin

try
a:=  gundonder (StrToInt (cb1.text) );
edit2.text := inttostr(a);
except
if cb1.text = " then
begin
ShowMessage('değer giriniz') ;
cb1.SetFocus ;
exit;
end;
end;

end;

Function KacGun (Ay:Byte):Byte;

var
gun30x:AyGrubu ;
gun31x:AyGrubu;
gun28x:AyGrubu ;
begin
gun30x := [4,6,9,11];
gun31x := [1,3,5,7,8,10,12];
gun28x := [2];

if Ay in gun30x then
Result := 30;
if Ay in gun31x then
Result := 31;
if Ay in gun28x then
Result := 28;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var
a:byte;
begin

try
a:=  KacGun (StrToInt (cb1.text) );
edit2.text := inttostr(a);
except
if cb1.text = " then
begin
ShowMessage('değer giriniz') ;
cb1.SetFocus ;
exit;
end;
end;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
j :integer;
begin

for j:=1 to 12  do
begin
Lb1.Items.Add(inttostr(j)+' '+AyIsimList[j]+' Ayı : '+inttostr(KacGun(j)) +' gün çeker');
end;
end;

procedure TForm1.cb1Enter(Sender: TObject);
begin
edit2.Text :=";
end;

end.


TD Software


Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: