Başlangıç > Kodlar > Delphi ile Hesap makinası programı

Delphi ile Hesap makinası programı

Bu da Benim Hesap Makinası Programım umarım begenirsiniz

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
Button7: TButton;
Button8: TButton;
Button9: TButton;
Button10: TButton;
Button11: TButton;
Button12: TButton;
Button13: TButton;
Button14: TButton;
Button15: TButton;
Button16: TButton;
Button17: TButton;
procedure Button9Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure Button7Click(Sender: TObject);
procedure Button10Click(Sender: TObject);
procedure Button11Click(Sender: TObject);
procedure Button17Click(Sender: TObject);
procedure Button14Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button8Click(Sender: TObject);
procedure Button12Click(Sender: TObject);
procedure Button13Click(Sender: TObject);
procedure Button15Click(Sender: TObject);
procedure Button16Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
secim: Integer;
sayi1: Integer;
Sayi2: Integer;
sonuc: Real;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'7';
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'1';
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'2';
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'3';
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'4';
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'5';
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'6';
end;

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'8';
end;

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'9';
end;

procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:=Edit1.Text+'0';
end;

procedure TForm1.Button14Click(Sender: TObject);
begin
sayi1:=StrToInt(Edit1.Text);
secim:=1;
Edit1.Text:=";
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
sayi1:=StrToInt(Edit1.Text);
secim:=2;
Edit1.Text:=";
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
sayi1:=StrToInt(Edit1.Text);
secim:=3;
Edit1.Text:=";
end;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
begin
sayi1:=StrToInt(Edit1.Text);
secim:=4;
Edit1.Text:=";
end;

procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject);
begin
sayi2:=StrToInt(Edit1.Text);
if secim = 1 Then sonuc:= sayi1+sayi2;
if secim = 2 Then sonuc:= sayi1-sayi2;
if secim = 3 Then sonuc:= sayi1*sayi2;
if secim = 4 Then sonuc:= sayi1/sayi2;
Edit1.Text:= FloatToStr(sonuc);
end;

procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Clear;
end;

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject);
begin
Form2.Show;
end;

end.


TD Software


  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: