Başlangıç > Kodlar > Visual Basic 6 ile Animasyon yapmak

Visual Basic 6 ile Animasyon yapmak

Masturbasyon yapan adam uygulaması. Not defterinden .frm uzantılı kayıt edebilirsiniz

VERSION 5.00
Begin VB.Form Form1
  BorderStyle   =  1 'Fixed Single
  Caption     =  "Animasyon uygulaması"
  ClientHeight  =  2520
  ClientLeft   =  45
  ClientTop    =  375
  ClientWidth   =  5055
  LinkTopic    =  "Form1"
  MaxButton    =  0  'False
  MinButton    =  0  'False
  ScaleHeight   =  2520
  ScaleWidth   =  5055
  StartUpPosition =  3 'Windows Default
  Begin VB.Timer Timer1
   Interval    =  100
   Left      =  3000
   Top       =  120
  End
  Begin VB.Frame Frame1
   Height     =  2055
   Left      =  360
   TabIndex    =  0
   Top       =  240
   Width      =  4335
   Begin VB.Shape Shape7
     Height     =  135
     Left      =  1080
     Shape      =  2 'Oval
     Top       =  1440
     Width      =  135
   End
   Begin VB.Line Line4
     Visible     =  0  'False
     X1       =  720
     X2       =  480
     Y1       =  600
     Y2       =  720
   End
   Begin VB.Shape Shape5
     BackColor    =  &H00FFFFFF&
     BorderStyle   =  0 'Transparent
     Height     =  135
     Left      =  1080
     Shape      =  2 'Oval
     Top       =  1440
     Width      =  135
   End
   Begin VB.Shape Shape4
     Height     =  135
     Left      =  1080
     Shape      =  2 'Oval
     Top       =  1440
     Width      =  135
   End
   Begin VB.Line Line6
     X1       =  720
     X2       =  1080
     Y1       =  1800
     Y2       =  1440
   End
   Begin VB.Line Line5
     X1       =  720
     X2       =  1200
     Y1       =  1920
     Y2       =  1560
   End
   Begin VB.Line Line3
     X1       =  480
     X2       =  720
     Y1       =  720
     Y2       =  720
   End
   Begin VB.Shape Shape3
     Height     =  135
     Left      =  600
     Shape      =  2 'Oval
     Top       =  480
     Width      =  135
   End
   Begin VB.Line Line2
     X1       =  360
     X2       =  840
     Y1       =  1080
     Y2       =  1800
   End
   Begin VB.Line Line1
     X1       =  360
     X2       =  960
     Y1       =  840
     Y2       =  1680
   End
   Begin VB.Shape Shape2
     Height     =  1335
     Left      =  360
     Shape      =  4 'Rounded Rectangle
     Top       =  840
     Width      =  375
   End
   Begin VB.Shape Shape1
     Height     =  495
     Left      =  360
     Shape      =  2 'Oval
     Top       =  360
     Width      =  375
   End
  End
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Dim toplam

Private Sub wait(ByVal dblMilliseconds As Double)
  Dim dblStart As Double
  Dim dblEnd As Double
  Dim dblTickCount As Double
  dblTickCount = GetTickCount()
  dblStart = GetTickCount()
  dblEnd = GetTickCount + dblMilliseconds
  Do
  DoEvents
  dblTickCount = GetTickCount()
Loop Until dblTickCount > dblEnd Or dblTickCount < dblStart
End Sub

Private Sub bosal()
Shape4.BorderStyle = 3
For i = 1080 To 2520 Step 40
Shape4.Left = i
Shape4.Top = Shape4.Top - 35
wait 10
Next i
For i = 2520 To 3960 Step 40
Shape4.Left = i
Shape4.Top = Shape4.Top + 1
wait 10
Next i
Line4.Visible = True
Frame1.Caption = "Wuuuuuuuu"
End Sub

Private Sub ileri()
For kol1 = 0 To 15
Line1.Y2 = Line1.Y2 - kol1
Line1.X2 = Line1.X2 + kol1
Line2.Y2 = Line2.Y2 - kol1
Line2.X2 = Line2.X2 + kol1
wait 15
Next kol1
End Sub

Private Sub geri()
For kol1 = 0 To 15
Line1.Y2 = Line1.Y2 + kol1
Line1.X2 = Line1.X2 - kol1
Line2.Y2 = Line2.Y2 + kol1
Line2.X2 = Line2.X2 - kol1
wait 15
Next kol1
toplam = toplam + 1
If Frame1.Caption <> "Wuuuuuuuu" Then
Frame1.Caption = toplam
End If

End Sub

Private Sub Form_Load()
toplam = 0
End Sub

Private Sub Frame1_Click()
Timer1.Enabled = False
bosal
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
If toplam = 31 Then
bosal
Timer1.Enabled = False
Else
ileri
geri
End If
End Sub
Reklamlar
Kategoriler:Kodlar Etiketler:, , , , ,
 1. Henüz yorum yapılmamış.
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: