Başlangıç > Dökümanlar > Delphi ile PC uyandırma (Wake on Lan)

Delphi ile PC uyandırma (Wake on Lan)

İlgi çekici… Bence deneyin… Kolay gelsin…

Wake On Lan – Kapalı Bir Bilgisayarı Lan’dan Uyandırma
Kapalı Bir Bilgisayarı Uyandırma

Wake on LAn nedir? Wake on Lan (wol) adından da anlaşılacağı gibi bir PC’yi
network üzerinden açmak için data packetinin gönderilmesidir

Daha da açarsak kısaca şöyel denebilir. Bir networkünüz var ve makinalrı gece açıp bişiler yüklemek istiyosunuz ki sabah tüm kullanıcılarda güncel yazılımlar olsun. mesela antivirüs updateleri gibi…

İşte bu sebeple herhangi bir PC’ye gönderilen özel bir data paketi sayesinde makinaları açabilirsiniz. Yükleme isi ise özel bir tool ile yapılabilir tabiki… Şimdi teknik detaylaroına bakalım..

Bir PC’yiuzaktan açabilmek için öncelikle o PC de bir ethernet kartı olmalı ve networke bağlı olması gerekmektedir. Bundan sonra ise O ethernet kartının WoL özelliğinin olması ve biostan enable hale getirilmiş olması gerekmektedir. Ethernet Kartı eğerki onboard değil ise 3 pinli konnektörünün anakarta bağlı olması da gerekmektedir. Tümleşik karlarda buna zaten gerek olmamaması da normaldir 🙂

Neyse buraya kadar donanımsal kısımdı. Şimdi ise wol packetinden bahsedelim. Öncellikler wakeonlan paketi UDP pakettir. Yani böyle bir paketi kolaylıkla kendinizde oluşturabilirsiniz. Elinizde sadece UDP komponenti olması yeterli. şimdi de paketin içinden bahsedelim.
Bu paket çok basit ve toplam 102 byte’lıktır.
format ise şöyledir.

ilk 6 byte “FF” leden oluşur geri kalan ise açılacak bilgisayarın MAC adresinin 16 kez tekrarlanması ile oluşur.
MAC adresimiz 11h 22h 33h 44h 55h 66h olsun. paket şöyle olur.

FF FF FF FF FF FF 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66

işteee yukardaki paketi bir wake up paketidir.
pekii bu paketi nereye yollayacağız ve nasıl??

Yukarıdaki paketi “broadcast” yada “directed-broadcast” olarak yollarsanız orada bulunan 11 22 33 44 55 66 mac adresine sahip makina açılır…

Şimdi broadcast ne demek? gidecek paketi ip adresi olarak 255.255.255.255 e yollamak demek bu paketin broadcast olduğu anlamına gelir. yani bu paket, paketin yolladnığı segmentteki her yere gider fakata routerdna geçemez ve orda kalır. yani başka segmentteki makinayı açamazsınız..

Bu işi aşmak için directed broadcast kulllanılarbilir. directed broadcast kısaca şöle denebilir.
iki network var : 192.168.0.0/255.255.255.0 ve 192.168.1.0/255.255.255.0
şimdi bu 192.168.0.0 networkündeki makinanın 192.168.1.0 daki bir makinayı açması için 255.255.255.255 paketi göndermesi faydasızdır.
Bu sebeple istenen networkteki makinaya o networke ait broadcast adresi ile yollamak gerek.

yaniii… 192.168.0.255 veya 192.168.1.255 adreslerini kullanarak bu paketi göndermek gerekir.

fazla karışık ise anlamanız için size delphi sourcelarını da yazayım..

Sayfa: 2/2

Burada da delphi de yazılmış bazı kodlar var.
bu iş için forma 4 tane label, 4 tane edit box, 1 status bar, 1 bitbtn ve 1 tane da indy UDP client koymanız gerek. :))

1nci edit box MAC adresi
2nci edit box tahmini makinanın ip adresini
3ncü edit box subnet maskını
4ncü remottaki gidilecek ise port numarası.

arkadaşlar bu işlemin çalışması için ya routerlarda interfacelere
ip directed broadcast yada ip forward-protocol udp [port number] komutlarının girtilmesi gerek. Komutlar cisco ve nortellerde hemen hemen aynı..

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, NMUDP, IdBaseComponent, IdComponent, IdUDPBase,
IdUDPClient, Buttons, ComCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
UDP1: TIdUDPClient;
BitBtn1: TBitBtn;
Label2: TLabel;
Edit2: TEdit;
Label3: TLabel;
Edit3: TEdit;
Label4: TLabel;
Edit4: TEdit;
StatusBar1: TStatusBar;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

//****************************************************
////////HEX TO INT/////////////////
Function hexToInt(const hexStr: string): longint;
var
iNdx: integer;
cTmp: Char;
begin
Result := 0;
for iNdx := 1 to Length(hexStr) do
begin
cTmp := hexStr[iNdx];
case cTmp of
’0’..’9’: Result := 16 * Result + (Ord(cTmp) – $30);
’A’..’F’: Result := 16 * Result + (Ord(cTmp) – $37);
’a’..’f’: Result := 16 * Result + (Ord(cTmp) – $57);
else
raise EConvertError.Create(’Geçersiz karakter’);
end;
end;
end;

////////////////WAKE UP FUNC////////////////////
procedure WakeUPComputer(ip,tmpst: string);
var Cpt, Cpt1: Byte;
tcnt:integer;
tswake1 :string;
tiwake : integer;
stwake : string;
buff1 : array [1..102] of byte;
Buff:Array[1..6] Of Byte;
begin
form1.StatusBar1.SimpleText:=’WOL is sent to ’+ip;
tcnt:=length(tmpst);
for tiwake:=1 to tcnt do
if (tiwake/2) <> trunc(tiwake/2) then
begin
tswake1:=tmpst[tiwake]+tmpst[tiwake+1];
buff[trunc(tiwake/2)+1]:=(hextoint(tswake1));
end;
Buff1[1] := $FF;
Buff1[2] := $FF;
Buff1[3] := $FF;
Buff1[4] := $FF;
Buff1[5] := $FF;
Buff1[6] := $FF;
for Cpt1 := 1 to 16 do
for Cpt := 1 to 6 do
Buff1[7 + (Cpt1 – 1) * 6 + (Cpt – 1)] := Buff[Cpt];
form1.udp1.ReceiveTimeout:=100;
setlength(stwake,102);
for cpt:=1 to 102 do stwake[cpt]:=chr(buff1[cpt]);
form1.udp1.Send(ip,sizeof(stwake),stwake);
end;

////////////////broadcast adrr func////////////////////
function calcbroad(ip,sub:string):string;
var S1,S2,S3,S4:INTEGER;
I1,I2,I3,I4:INTEGER;
begin
S1:=255-STRTOINT(COPY(SUB,1,POS(’.’,sub)-1));
DELETE(SUB,1,POS(’.’,sub));
S2:=255-STRTOINT(COPY(SUB,1,POS(’.’,sub)-1));
DELETE(SUB,1,POS(’.’,sub));
S3:=255-STRTOINT(COPY(SUB,1,POS(’.’,sub)-1));
DELETE(SUB,1,POS(’.’,sub));
S4:=255-STRTOINT(SUB);

I1:=STRTOINT(COPY(IP,1,POS(’.’,ip)-1));
DELETE(IP,1,POS(’.’,ip));
I2:=STRTOINT(COPY(IP,1,POS(’.’,ip)-1));
DELETE(IP,1,POS(’.’,ip));
I3:=STRTOINT(COPY(IP,1,POS(’.’,ip)-1));
DELETE(IP,1,POS(’.’,ip));
I4:=STRTOINT(IP);
calcbroad:=inttostr(i1 or s1)+’.’+inttostr(i2 or s2)+’.’+inttostr(i3 or s3)+’.’+inttostr(i4 or s4);
end;

///////////////////////////////////////////////////
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var C,broad,MAC,ip,sub:string;
i:integer;
S1,S2,S3,S4:INTEGER;
I1,I2,I3,I4:INTEGER;
begin
MAC:=edit1.Text;
broad:=calcbroad(edit2.Text,edit3.Text) ;
udp1.active:=false;
udp1.Port:=strtoint(edit4.Text);
udp1.Active:=true;
//showmessage(broad+’:’+mac);
if length(MAC)=12 then wakeupcomputer(broad,MAC) ELSE SHOWMESSAGE(’ERROR ON MAC’);
udp1.Active:=false;
end;

end.

 

 

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: