Başlangıç > Kodlar > VB6 ile heceleme yapmak

VB6 ile heceleme yapmak

VB6 ile heceleme yapmak:
Function hecelereBol(kelime As String)

sesliler = “aeıioöuü”
sessizler = “bcçdfgğhjklmnprsştvyz”
Dim dizilis, durum, heceler, c As String
Dim uzunluk, j As Integer
dizilis = “”
durum = “”
heceler = “”
j = 1
uzunluk = Len(kelime)

For i = 1 To uzunluk
c = Mid(kelime, i, 1)
If InStr(1, sesliler, c) > 0 Then
dizilis = dizilis + “o”
End If
If InStr(1, sessizler, c) > 0 Then
dizilis = dizilis + “X”
End If
Next i

Print “Dizilis Sekli : ” + dizilis

durum = “DURUM_NULL”

Do While j <= Len(dizilis)

If durum = “DURUM_NULL” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_o”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “_” + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_X”
If j > Len(dizilis) Then
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_X” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XX”
If j > Len(dizilis) Then
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_XX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_XXo”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If

If durum = “DURUM_XXo” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_o”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XXoX”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_XXoX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XXoXX”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_XXoXX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 6, 1) + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XXoXXX”
If j > Len(dizilis) Then
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_XXoXXX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 7, 1) + Mid(kelime, j – 6, 1) + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XX”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 7, 1) + Mid(kelime, j – 6, 1) + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_Xo” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_o”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XoX”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_XoX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XoXX”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_XoXX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_XoXXX”
If j > Len(dizilis) Then
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_XoXXX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 6, 1) + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If

If durum = “DURUM_o” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_o”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_oX”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_oX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_oXX”
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_oXX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_oXXX”
If j > Len(dizilis) Then
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_oXXX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_Xo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1) + Mid(kelime, j – 3, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
durum = “DURUM_oXXXX”
If j > Len(dizilis) Then
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If
End If

If durum = “DURUM_oXXXX” Then
If Mid(dizilis, j, 1) = “o” Then
j = j + 1
durum = “DURUM_XXo”
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 6, 1) + Mid(kelime, j – 5, 1) + Mid(kelime, j – 4, 1)
If j > Len(dizilis) Then
heceler = heceler + “-” + Mid(kelime, j – 3, 1) + Mid(kelime, j – 2, 1) + Mid(kelime, j – 1, 1)
Exit Do
End If
Else
j = j + 1
Label1.Caption = “Hata : ” + dizilis
hecelereBol = “Hata”
End If
End If

Loop

hecelereBol = Mid(heceler, 2)
End Function
Private Sub Form_Load()
Dim hecelenis As String

hecelenmis = hecelereBol(“Şampiyon Beşiktaş”)

MsgBox hecelenmis
End Sub

Reklamlar
Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: