Arşiv

Archive for the ‘Kodlar’ Category

Pascal’da harflerin tekrar sayısını bulmak

17/10/2012 Yorum bırakın

Klavyeden girilen bir cümle içerisindeki harflerin kaç defa yazıldığını yazan program:
Daha fazlasını oku...

Reklamlar
Kategoriler:Kodlar Etiketler:, , , ,

Pascalda yazıcı kullanımı

17/10/2012 Yorum bırakın

Bu programın sayesinde Yazıcı kullanarak istediğimiz bilgileri yazıcıdan çıktı olarak alabiliriz
Daha fazlasını oku...

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

Pascalda portların kontrolü

17/10/2012 Yorum bırakın

Bu programı kullanmak için port’a 8’li LED bağlamak gerekiyor

Daha fazlasını oku...

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

Pascalda şifreli giriş uygulaması

17/10/2012 Yorum bırakın

uses crt;
var
dad,ad,dsifre,sifre:string;
i:byte;
begin
clrscr;
dad:='Kullanmakİstediginkullanıcıadı';
dsifre:='Kullanacagınsifre';
for i:=3 downto 0 do
begin
textcolor(white);
if i=0 then
begin
clrscr;
gotoxy(25,20); write('Hakkın Bitti..');
break;
readln;
end;
gotoxy(1,1); write('Deneme Hakkın..',i);
gotoxy(12,20);write('Kullanıcı Adı..:'); readln(ad);
gotoxy(12,21);write('Sifre..:');readln(sifre);
if (ad=dad) and (sifre=dsifre) then
begin
clrscr; textcolor(white+blink);
gotoxy(25,15);write('Tebrikler..');
readln;
exit;
end
else
begin
clrscr;
gotoxy(12,10);Textcolor(red);
write('Kullanıcı Adı veya Sifre Yanlış..');
readln;
clrscr;
end;
end;
readln;
end.
Yazar: volusta

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

Pascal ile son iki hanenin faktoriyelini almak

17/01/2012 Yorum bırakın

program Son2faktoriyel;
uses crt;
var
i, OkulNumaran:integer;
faktoriyel:real;
begin
clrscr;
write('Okul numaranizi girin? //Ornek:1903');
readln(OkulNumaran);
OkulNumaran:= OkulNumaran mod 100 ;
faktoriyel:=1;
for i:=1 to OkulNumaran do faktoriyel:=faktoriyel*i;
write(OkulNumaran,'! sonucu:',faktoriyel:2:0);
readkey;
end.

Pascalda .txt Uzantılı Dosya Oluşturmak

15/09/2010 Yorum bırakın

Bir önceki dökümanımızda Pascal’ın temel kodlarını anlatmıştık bu dökümanımızda ise Pascal’da yapılan programda girilen değerleri bir veri deposunda saklamayı ve oradan çağırıp kullanmayı anlatacağız.

Öncelikle dosyalama işlemindeki temel kodları öğrenelim;

Assign:
İçine bilgileri yazdıracağımız dosyayı programa tanıtmaya yarar. Sürekli dosyanın ismini kullanıp zaman kaybetmemek içindir. Kullanımı kolaydır:

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kodlar Etiketler: