Arşiv

Archive for the ‘Pascal’ Category

Exe Dosyalarının Dijital Olarak Imzalanması

10/05/2013 4 yorum

Eğer uygulamanız admin yetkileri gerektiriyorsa ve güvenilir değil şeklinde uyarı çıkıyorsa yukarıdaki resimdeki gibi sertifika alabilirsiniz.

Daha fazlasını oku…

Reklamlar

Pascal’da harflerin tekrar sayısını bulmak

17/10/2012 Yorum bırakın

Klavyeden girilen bir cümle içerisindeki harflerin kaç defa yazıldığını yazan program:
Daha fazlasını oku...

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, , , ,

Pascalda yazıcı kullanımı

17/10/2012 Yorum bırakın

Bu programın sayesinde Yazıcı kullanarak istediğimiz bilgileri yazıcıdan çıktı olarak alabiliriz
Daha fazlasını oku...

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

Pascalda portların kontrolü

17/10/2012 Yorum bırakın

Bu programı kullanmak için port’a 8’li LED bağlamak gerekiyor

Daha fazlasını oku...

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

Pascalda şifreli giriş uygulaması

17/10/2012 Yorum bırakın

uses crt;
var
dad,ad,dsifre,sifre:string;
i:byte;
begin
clrscr;
dad:='Kullanmakİstediginkullanıcıadı';
dsifre:='Kullanacagınsifre';
for i:=3 downto 0 do
begin
textcolor(white);
if i=0 then
begin
clrscr;
gotoxy(25,20); write('Hakkın Bitti..');
break;
readln;
end;
gotoxy(1,1); write('Deneme Hakkın..',i);
gotoxy(12,20);write('Kullanıcı Adı..:'); readln(ad);
gotoxy(12,21);write('Sifre..:');readln(sifre);
if (ad=dad) and (sifre=dsifre) then
begin
clrscr; textcolor(white+blink);
gotoxy(25,15);write('Tebrikler..');
readln;
exit;
end
else
begin
clrscr;
gotoxy(12,10);Textcolor(red);
write('Kullanıcı Adı veya Sifre Yanlış..');
readln;
clrscr;
end;
end;
readln;
end.
Yazar: volusta

Kategoriler:Kodlar Etiketler:, ,

İlk düzey pascal kullanıcıları için döküman

17/10/2012 Yorum bırakın
PASCAL PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

Pacal programlama dili 1968 yılında Niklaus Wirth tarafından geliştirilmiş bir programdır. Günümüzdeki sürümleri Turbo/Borland ve Windows Pascal adları ile bilinir. Pascal programlama dili yazımdaki kolaylığın yanı sıra meti içindeki kodların taşınması deyiştirilmesi ilede avantaj sağlar.
Pascal’ın kullanıcılarına sunduğu önemli özelliklerden biri de , bazı programlarda ortak olarak kullanılan program parçalarının ayrı bir Pascal dosyası olarak saklanması suretiyle farklı programlarda bu program parçalarının kullanabilmelerine olanak sağlar.

Daha fazlasını oku…

Pascal ile son iki hanenin faktoriyelini almak

17/01/2012 Yorum bırakın

program Son2faktoriyel;
uses crt;
var
i, OkulNumaran:integer;
faktoriyel:real;
begin
clrscr;
write('Okul numaranizi girin? //Ornek:1903');
readln(OkulNumaran);
OkulNumaran:= OkulNumaran mod 100 ;
faktoriyel:=1;
for i:=1 to OkulNumaran do faktoriyel:=faktoriyel*i;
write(OkulNumaran,'! sonucu:',faktoriyel:2:0);
readkey;
end.